F√łlg os p√• Facebook

Arbejdsmiljøuddannelse - e-learning 

Her finder du vores kursusoversigt, netbaseret arbejdsmiljøuddannelse

I alle virksomheder med 10 eller flere ansatte skal samarbejdet om arbejdsmiljø foregå i en arbejdsmiljøorganisation (herefter AMO). AMO er en intern organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheden, hvor nøglepersonerne er arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, valgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere

AMO skal løbende arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø og har både daglige og strategiske opgaver. Det betyder i praksis, at AMO både skal afdække og løse eksisterende arbejdsmiljøproblemer og arbejde med at forebygge, at nye problemer opstår. Derudover har AMO også en vigtig opgave i at påvirke kollegerne til løbende at arbejde hen imod et godt arbejdsmiljø.

På den arbejdsmiljøuddannelsen/ den netbaseret arbejdsmiljøuddannelse lærer du om de opgaver og krav, der stilles til dig som medlemmer af AMO. Du vil ligeledes få et bredt kendskab til arbejdsmiljøområdet og får en fornemmelse for de opgaver som du og din virksomhed skal navigere efter. 

Fordele og ulemper
E-learning er en åben og fleksibel måde at lære på, idet undervisningen kan foregå uafhængigt at din tid og sted. Denne mulighed gør e-learning særlig interessant for dig som har en travl kalender der har svært ved at mødes samtidig til undervisning.  


Fordele:

  • Du opnår en fleksibel læring – som er helt uafhængig af tid og sted - du kan derfor gennemføre kurset i sit eget tempo.
  •  Her kan du vælge, at finde den tid, som passer ind i din kalender.

Ulemper:

  • Den netbaseret arbejdsmiljøuddannelse kræver høj grad af disciplin og at du arbejder struktureret med opgaverne.

På uddannelsen bliver repræsentanterne undervist i AMOs opgaver og funktioner, arbejdsmiljøloven og de pligter de har over for virksomhedens ledelse og ansatte. Derudover lærer de også om redskaber og metoder til at forebygge risici på arbejdspladsen og til at facilitere sundhed og trivsel.

Tag arbejdsmiljøuddannelsen som netbaseret uddannelse
De digitale teknologier er efterhånden så veludviklede, at det er muligt at tage hele uddannelser online. Digitaliseringen af arbejdsmiljøuddannelsen giver virksomhederne og AMO-repræsentanterne mere fleksibilitet, da man kun skal møde ind til et introduktionsmøde – resten af uddannelsen foregår online.

På uddannelsen kommer deltagerne til at stifte bekendtskab med blended learning, som er en undervisningsform, der kombinerer traditionelle og digitale undervisningsmetoder. Som nævnt skal repræsentanterne møde op til et fysisk introduktionsmøde, som varer 4 timer. Herefter er den resterende undervisning digital.

Vælger man at tage arbejdsmiljøuddannelsen online, skal man gennemføre den inden for syv uger. Derudover skal man som minimum gennemføre den på tre uger.

Den digitale version af kurset giver virksomhederne og repræsentanterne mere fleksibilitet, så hvis deltagerne ikke har tid til at tage kurset fysisk i dagtimerne, har de mulighed for at tage det online. På den måde kan alle gennemføre den lovpligtige uddannelse.