F√łlg os p√• Facebook

Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen

Er at styrke det forebyggende arbejde og effektivisere sikkerhedsorganisationens arbejde
 
 • kvalificere dig som arbejdsleder eller sikkerheds/ arbejdsmiljørepræsentanterne til at samarbejde om de opgaver, som skal løses af sikkerhedsgruppen/ arbejdsmiljøgruppe
  kunne medvirke til, at jeres arbejdsmiljøspørgsmål bliver løst i et helhedsperspektiv i sammenhæng med virksomhedens politikker, mål og rammer
 • du som deltager erkender, at arbejdsmiljøindsatsen er væsentlig for både virksomheden og medarbejderne
 • du bliver i stand til at varetage din rolle og dine opgaver i sikkerhedsorganisationen/ AMU
 • du lærer at arbejde forebyggende, så arbejdsskader bliver undgået og sundheden bliver fremmet
 • du opnår kendskab til arbejdsmiljøloven og arbejdsmiljørelevante aftaler
  du i din egen virksomhed kan medvirke til at opstille kriterier for et godt arbejdsmiljø
 • din sikkerhedsgruppe skal kunne medvirke til at analysere arbejdsmiljøforhold i jeres egen virksomhed
 • du lærer metoder således, at du kan medvirke til at kontrollere, at arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer anvendes på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuld forsvarlig måde
 • du lærer metoder til at kontrollere, at der er givet instruktion
 • du kan medvirke til at deltage i analyse af ulykker i din egen virksomhed
 • du kan medvirke til at udarbejde forslag, gennemføre arbejdsmiljøforbedringer og vurdere effekten af dem
 • du kan medvirke til at gennemføre arbejdspladsvurderinger (APV) og herunder lære, hvordan APV kan blive gennemført
 • du kan identificere funktionen som henholdsvis arbejdsleder og sikkerhedsrepræsentant i sikkerhedsgruppen og kan tage stilling til din indsats i sikkerhedsgruppen
 • du kan søge information i love, bestemmelser, materialer, hos arbejdsmiljøspecialister og i virksomheden, samt kan anvende informationernei praksis
 • du kan anvende forskellige formidlingsmetoder, så du kan påvirke kolleger til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed
 • du kan kommunikere, samarbejde og forhandle for at fremme samspillet mellem sikkerhedsorganisationen, virksomhedens ledelse og samarbejdsudvalg mv
 • du kan blive i stand til at indgå aktivt og positivt i din virksomheds forebyggende sikkerheds- og sundhedsarbejde både på kort og langt sigt
 • du kan kende forskellige principper og holdninger til udviklingen af arbejdsmiljøet
 • din sikkerhedsgruppes arbejdsopgaver kan blive gennemført i henhold til bekendtgørelsen om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde
 • du kender arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber. Hovedområderne og begreberne skal sættes i forhold til virksomhedens arbejdsmiljøarbejde
 • du kender rettigheder, pligter og ansvar for: Arbejdsgivere, virksomhedsledere, arbejdsledere, sikkerhedsgruppen, de øvrige ansatte, leverandører, projekterende og rådgivere m.fl.
 • du kender de forskellige dele af din virksomhed, der skal virke sammen i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde: Virksomhedens sikkerhedsorganisation, herunder sikkerhedsgrupperne, samarbejdsudvalg, tillidsrepræsentanter og virksomhedens ledelsessystem
 • du kender relationerne til andre arbejdsmiljøaktører, herunder f.eks. arbejdsmiljørådgivere, BFA, Arbejdsmilljøklagenævnet , NFA, AT m.fl.
 • du har kendskab til de forskellige faser i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i sikkerhedsgruppen: Effektiv og systematisk analyse, planlægning, formidling, gennemførelse og kontrol
 • du får indlært færdigheder, der kan bruges i sikkerhedsgruppen: Principper for samarbejde, pædagogik og formidling, herunder eksempelvis problemfremlæggelse samt notat- og mødeteknik

Relaterede sider: