F√łlg os p√• Facebook

Den netbaseret arbejdsmiljøuddannelse

sammen med APROPOS kommunikation

Har du behov for stor fleksibilitet, er en netbaseret uddannelse måske noget for dig.
Her finder du vores kursusoversigt, netbaseret arbejdsmiljøuddannelse
 

På netuddannelsen til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, foregår undervisningen primært via vores digitale læringssystem, men der er også en fast dag på dit valgte konferencested, hvor du møder de andre kursusdeltagere samt underviseren.
 

Netuddannelsen kræver ingen særlige it-forudsætninger, men du skal have mod på at lære at anvende it som en integreret del af dit uddannelse.

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse kan også gennemføres som en netbaseret uddannelse.
Inden medlemmerne begynder på uddannelsen, skal du udføre en opgave, som skal dokumentere, at deltageren har tilstrækkelige IT-kundskaber til at kunne deltage i undervisningen, og at deltageren har de nødvendige tekniske faciliteter.

Uddannelsen starter dog med en kursusdag for det samlede hold, her får du:
– Et får et helhedsindtryk af arbejdsmiljøuddannelsens indhold og af arbejdsmiljøområdet
– får afdækket dine arbejdsmiljømæssige forudsætninger, som kan danne grundlag for din aktivitetsplan for uddannelsesforløbet
– At du kan sætte din virksomheds arbejdsmiljøarbejde i relation til arbejdsmiljølovens hovedområder og centrale begreber
– Du får kendskab til AMO’s opgaver både i egen virksomhed og i henhold til bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed
– får introduktion til at gennemføre den netbaserede undervisning.

Resten af uddannelsen gennemfører du via vores digitale læringssystem, hvor du skal løse et antal opgaver. Her laver du sammen med underviseren, en aktivitetsplan og en tidsplan for dit forløb. Du skal løse de aftalte opgaver, der skal dreje sig om din egen arbejdsplads. Uddannelsen må højst strække sig over syv uger, men skal som minimum vare tre uger.