F√łlg os p√• Facebook

Arbejdsmiljøuddanelsen til dig som er nyvalgt


Målet med arbejdsmiljøuddannelsen er at ruste dig til dét, der er din opgave som medlem af arbejdsmiljøgruppen; nemlig at styrke samarbejdet om arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads.

 
Vi tager i hele uddannelsesforløbet udgangspunkt i arbejdsmiljøproblematikker, som er relevante for dig og de øvrige deltagere, og kæder uddannelsens indhold sammen med en praktiske hverdag på din arbejdsplads.
 

Vi afvikler arbejdsmiljøuddannelsen i en by i nærheden af dig.

Kursusoversigten indeholder mere end 150 kurser, i mere end 34 danske byer, over hele Danmark, så det altid er muligt at tilmelde medarbejderne til det kursus, som passer bedst i Jeres kalender.  
 

Du finder os i følgende byer:

Aalborg, Aarhus, Ballerup, Fredericia, Esbjerg, Glostrup, Herning, Helsinge, Hillerød, Holbæk, Holte, Holstebro, Horsens, Hvidovre, Kalundborg, Kastrup, Kgs. Lyngby, Kolding, Korsør, København, Køge, Middelfart, Næstved, Odense, Roskilde, Ringsted, Rønne, Silkeborg, Skælskør, Slagelse, Sorø, Sønderborg, Vejle, Viborg.

Her kan du finde det lovpligtige arbejdsmiljøkursus og her kan du finde vores supplerende kurser til medlemmer af AMO.
 

Et kursus i arbejdsmiljø betyder ikke, at det bliver kedeligt
Arbejdsmiljøuddannelsen er ikke kedelig sammen med os. Vores arbejdsform er meget enkel. Vi tager læring så seriøst, at det bliver sjovt!

Hvad siger deltagerne efter endt kursus, sammen med APROPOS kommunikation
Læs her flere end 2.000 deltagerudsagn - og her et par hundrede flere deltagerudsagn.  

 
APROPOS kommunikation ApS er certificeret og godkendt som kursusudbyder af Arbejdstilsynet. Kontakt os her
 
Arbejdsmiljøuddannelsen består af en uddannelse på 22 timer, som normalt afvikles over 3 dage. (2 + 1 dage). Tilmelding og bekræftelse
 
Uddannelsen henvender sig til
Alle nye medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, som ifølge arbejdsmiljøloven skal gennemføre uddannelsen. Det gælder også medlemmer, som har den gamle paragraf 9-uddannelse fra før april 1991.
 
Uddannelsen tilbyder dig
  • Viden om arbejdsmiljølovens krav og muligheder og dermed et billede af arbejdsmijløgruppens opgaver, rettigheder, pligter og ansvar - og af andre ansattes pligter og ansvar.
  • Træning i at arbejde med metoder til at effektivisere og systematisere arbejdsmiljøarbejdet, herunder arbejdspladsvurderinger (APV)
  • Indsigt i, hvad der skal til for, at man føler sig rustet til samarbejdet i arbejdsmijløgruppen - og hvordan dette arbejde i fremtiden kan blive mere synligt på arbejdspladsen.
  • Forståelse for, hvordan man kan udvikle det psykiske arbejdsmiljø - belyst ud fra konkrete problemstillinger.
  • Viden om, hvordan sikkerhedsorganisationen konkret kan være med til at forebygge arbejdsulykker - og hvordan du udfylder arbejdsskade-anmeldelser korrekt, hvis ulykken skulle ske.
  • Kendskab til dine samarbejdspartnere internt og eksternt, f.eks. Arbejdstilsynet og arbejdsmiljørådgivere.
  • Introduktion til det materiale, du løbende kan opsøge, bl.a. på internettet, til brug for den forebyggende arbejdsmiljøindsats.
  • Indsigt i visioner og mål for den overordnede arbejdsmiljøindsats og redskaber til at afklare visioner og mål for indsatsen på din egen arbejdsplads.

Arbejdsmiljøuddannelsen – 22 timer

Arbejdsmiljøuddannelsen varer 22 timer og forløber i to moduler af henholdsvis 2 dage og 1 dage. Efter de første 2 dage vender deltagerne tilbage til deres arbejdsplads, hvor de løser en konkret opgave i samarbejde med den anden part i sikkerhedsgruppen/ arbejdsmiljøgruppen.
 
I perioden mellem de to moduler, skal du og din modsatte part i sikkerheds/ arbejdsmiljøgruppen i fællesskab arbejde med en aktuel og konkret problemstilling fra arbejdspladsen.
 
Erfaringerne fra arbejdet med den praktiske opgave vil indgå som et vigtigt element på uddannelsens andet modul. Uddannelsen baserer sig på gruppearbejde, drøftelser og en høj grad af deltageraktivitet.