Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Til dig som er nyvalgt og som skal på det lovpligtige arbejdsmiljøkursus

 

APROPOS kommunikation er er certificeret af Arbejdstilsynet til at udføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og vi tilbyder nu branchespecifikke kurser over hele landet. De lovpligtige kurser tilbydes også som virksomhedskurser, hvor undervisningen foregår i jeres lokaler.
Læs her hvad tidligere deltagere siger  
 

Formålet med arbejdsmiljøuddannelserne er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde. Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen.

 

Hvis du er arbejdsgiver så kik med her

Form
Underviseren tager afsæt i dine og de øvrige deltageres forudsætninger og erfaringer fra jeres egne arbejdspladser. I vil få rig lejlighed til at udveksle erfaringer og dele viden.

Arbejdsmiljøuddannelsen vil medvirke til, at samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde. Desuden skal arbejdsmiljøuddannelsen give arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere kompetencer til at integrere arbejdsmiljø i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.

  

Kursusdeltagere skal gennemføre en praktisk opgave, som kobler kursets indhold med den enkelte kursusdeltagers arbejde i arbejdsmiljøorganisationen. Den praktiske opgave kan for eksempel løses på arbejdspladsen i samarbejde mellem deltageren og arbejdsmiljøorganisationen. Opgaven skal være relevant og aktuel for arbejdsmiljøorganisationens arbejde i virksomheden.

Udbytte

Efter kurset vil du være i stand til at indgå i en sikkerhedsorganisation enten som sikkerhedsrepræsentant, eller som arbejdsleder.

Du får den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Herved kan virksomhedens arbejdsmiljøarbejde planlægges og gennemføres på en systematisk måde under overholdelse af de lovmæssige krav.

 

Indhold

  • Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler i relation til sikkerhedsgruppen.
  • Arbejdsmiljøgruppens organisation, opgaver og funktion.
  • Aktører inden for arbejdsmiljøområdet, herunder relationer til disse.
  • Planlægning og gennemførelse af forebyggende arbejdsmiljøarbejde.
  • Sygefravær.
  • Metoder og værktøjer.
  • Udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV).
  • Løsning af konkret opgave i relation til egen arbejdsplads. 

Uddannelsesbevis
APROPOS kommunikation udsteder uddannelsesbevis, når du har deltaget i de 22 timer på den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse og gennemført de praktiske opgaver.