F√łlg os p√• Facebook

Vi tilbyder det lovpligtige kursus (Arbejdsmiljøuddannelsen)

 Nu også den netbaseret arbejdsmiljøuddannelse
Styrk samarbejdet om arbejdsmiljøindsatsen

APROPOS kommunikation er certificeret af Arbejdstilsynet til at udføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og vi kan også tilbyde rekvireret branchespecifikke kurser over hele landet. Disse kurser vil ligeledes også foregå i Jeres lokaler. De lovpligtige kurser tilbydes også som virksomhedskurser og branchespecifikke, hvor undervisningen foregår i jeres lokaler.
 

Vi afvikler arbejdsmiljøuddannelsen i en by i nærheden af dig.

Kursusoversigten indeholder 78 kurser  i mere end 34 danske byer, over hele Danmark, så det altid er muligt at tilmelde dig eller din kollega til det kursus, som passer bedst i Jeres kalender.   

Vi ved, at maden og lokaliteterne spiller en vigtig roller for din evne til at forblive skarp hele dagen. De kursusfaciliteter som vi har valgt ud, er steder, som skiller sig mærkbart ud.  ‚Äč

Du finder os i følgende byer:

Aalborg, Aarhus, Ballerup, Fredericia, Esbjerg, Glostrup, Herning, Helsinge, Hillerød, Holbæk, Holte, Holstebro, Horsens, Hvidovre, Kalundborg, Kastrup, Kgs. Lyngby, Kolding, Korsør, København, Køge, Middelfart, Næstved, Odense, Roskilde, Ringsted, Rønne, Silkeborg, Skælskør, Slagelse, Sorø, Sønderborg, Vejle, Viborg.


Her kan du finde det lovpligtige arbejdsmiljøkursus og her kan du finde vores supplerende kurser til medlemmer af AMO.


Et kursus i arbejdsmiljø betyder ikke, at det bliver kedeligt
Arbejdsmiljøuddannelsen er ikke kedelig sammen med os. Vores arbejdsform er meget enkel. Vi tager læring så seriøst, at det bliver sjovt! Læs her hvad tidligere deltagere siger ‚Äč
 

Nu også den netbaseret arbejdsmiljøuddannelse
Den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse indledes med 4 timers tilstedeværelsesundervisning for det samlede hold. Resten af uddannelsen gennemfører deltageren via den netbaserede læringsportal, hvor der skal løses et antal opgaver indenfor 7 uger.

E-learning kan være et godt alternativ til din travle kalender.

Det kan være, at du kender til problematikken  at finde plads i kalender til at være væk et par dage på kursus. 
Det kan være, at du finder den netbaseret arbejdsmiljøuddannelse som et godt alternativ til din travle kalender.
Klik her for at finde vores netbaseret uddannelse


Du bliver inspireret til at deltage i arbejdsmiljøarbejdet
Målet med arbejdsmiljøuddannelsen er at ruste dig til dét, der er din opgave som medlem af arbejdsmiljøgruppen; nemlig at styrke samarbejdet om arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads.
 
Vi tager i hele uddannelsesforløbet udgangspunkt i arbejdsmiljøproblematikker, som er relevante for dig og de øvrige deltagere, og kæder uddannelsens indhold sammen med en praktiske hverdag på din arbejdsplads.
 
APROPOS kommunikation er certificeret og godkendt som kursusudbyder af Arbejdstilsynet.
 
Arbejdsmiljøuddannelsen består af en uddannelse på 22 timer, som normalt afvikles over 3 dage. (2 + 1 dage). 
 
Uddannelsen henvender sig til
Alle nye medlemmer af arbejdsmijløorganisationen, som ifølge arbejdsmiljøloven skal gennemføre uddannelsen. Det gælder også medlemmer, som har den gamle paragraf 9-uddannelse fra før april 1991.
 
Uddannelsen tilbyder dig
  • Viden om arbejdsmiljølovens krav og muligheder og dermed et billede af arbejdsmijløgruppens opgaver, rettigheder, pligter og ansvar - og af andre ansattes pligter og ansvar.
  • Træning i at arbejde med metoder til at effektivisere og systematisere arbejdsmiljøarbejdet, herunder arbejdspladsvurderinger (APV)
  • Indsigt i, hvad der skal til for, at man føler sig rustet til samarbejdet i sikkerhedsgruppen - og hvordan dette arbejde i fremtiden kan blive mere synligt på arbejdspladsen.
  • Forståelse for, hvordan man kan udvikle det psykiske arbejdsmiljø - belyst ud fra konkrete problemstillinger.
  • Viden om, hvordan arbejdsmiljøorganisationen konkret kan være med til at forebygge arbejdsulykker - og hvordan du udfylder arbejdsskade-anmeldelser korrekt, hvis ulykken skulle ske.
  • Kendskab til dine samarbejdspartnere internt og eksternt, f.eks. Arbejdstilsynet og arbejdsmiljørådgivere.
  • Introduktion til det materiale, du løbende kan opsøge, bl.a. på internettet, til brug for den forebyggende arbejdsmiljøindsats.
  • Indsigt i visioner og mål for den overordnede arbejdsmiljøindsats og redskaber til at afklare visioner og mål for indsatsen på din egen arbejdsplads.
 I perioden mellem de to moduler, skal du og din modsatte part i sikkerhedsgruppen i fællesskab arbejde med en aktuel og konkret problemstilling fra arbejdspladsen.
 
Erfaringerne fra arbejdet med den praktiske opgave vil indgå som et vigtigt element på uddannelsens andet modul. Uddannelsen baserer sig på gruppearbejde, drøftelser og en høj grad af deltageraktivitet.