F√łlg os p√• Facebook

Hvornår skal man tilmeldes -

og hvornår skal kurset være gennemført?
 
Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af en varighed på 3 dage inden 3 måneder efter valget eller udpegningen af den pågældende.
 

Derudover skal arbejdsgiveren tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til 2 dages varighed i det første funktionsår efter valg/udpegning. Uddannelsen skal tilbydes og kunne være påbegyndt inden for de første 9 måneder efter den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelses afslutning. Suppleringsuddannelsen skal være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden. 

Arbejdsgiveren skal i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere supplerende uddannelse svarende til 1½ dags varighed. Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for samme funktionsår. Udnyttes retten til suppleringsuddannelse ikke i det pågældende funktionsår bortfalder den.
   

 


Relaterede sider: