F√łlg os p√• Facebook

Ny arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanten

Arbejdsmiljøuddannelsen skal gennemføres hurtigere og der er tilbud om supplerende uddannelse og årlig efteruddannelse

Riv en eller to dage ud af kalenderen og få en oplevelse ud over det sædvanlige i selskab: 
 

Aarhus den 04. juni 2021:   
Ledelse, Forandringer & Motivation i det 21. århundrede 

Anette Prehn, Chris MacDonald & Christian Ørsted


København den 17. juni 2021:
Hjernen på overarbejde i en omskiftelig verden‚Äč  
        

Vibeke Lunding-Gregersen & Henrik Tingleff, Tommy Krabbe & Morten Münster
 

København den 18. juni 2021:   
Fysisk og mental sundhed

Henrik Krogh, Chris MacDonald & Christian Ørsted

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

På en sjov, humoristisk og alvorlig måde, får du og dine kollegaer indblik og konkrete værktøjer til at løfte hinanden i hverdagen. Der er en enorm kraft og energi i opbyggende og anerkendende kommunikation. Hør hvordan du kan hjælpe din kollegaer på din arbejdsplads til at vokse gennem anerkendelse og ros.
 

Arbejdsmiljøorganisationen kræver ny uddannelse og supplerende uddannelse
De opdaterede regler for samarbejdet om arbejdsmiljø skal sikre, at arbejdsmiljøet er en del af dagligdagen på alle virksomheder, og at det er en faktor i alle små som store beslutninger på arbejdspladsen. Det kræver, at arbejdsmiljørepræsentanter og virksomhedernes arbejdslederrepræsentanter ikke kun har viden om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, men også at de kan samarbejde struktureret og effektivt i arbejdsmiljøorganisationen. Derfor indeholder de nye regler for samarbejde om sikkerhed og sundhed også en ny arbejdsmiljøuddannelse.


Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og virksomhedernes udpegede arbejdslederrepræsentanter skal som hidtil gennemføre en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen forkortes fra fem til tre dage men med ret til to supplerende dage inden for det første år.
 

Den obligatoriske del er et uddannelsesforløb på tre sammenhængende dage, som skal give alle deltagere i arbejdsmiljøarbejdet på virksomhederne en grundlæggende viden om arbejdsmiljøarbejde.  

Hvad indeholder arbejdsmiljøuddannelsen?

Det overordnede indhold i arbejdsmiljøuddannelsen videreføres efter de nye regler. Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal fortsat kende til lovgivningen om arbejdsmiljø og de krav som den stiller til dem, både i dagligdagen og i forbindelse med ulykker eller sygdomme. De skal kende de relevante aktører inden for arbejdet med arbejdsmiljø som for eksempel arbejdstilsynet, branchearbejdsmiljøråd og arbejdsmiljørådgivere.

Der vil i den nye uddannelse blive lagt større vægt på at give deltagerne et helhedssyn på arbejdet med arbejdsmiljø og der vil være større fokus på de strategiske elementer i samarbejdet.
Arbejdsmiljøuddannelsen indeholder både undervisning og en praktisk opgave, der er målrettet den arbejdsmiljøorganisation, som deltagerne er medlem af.

Hvornår skal uddannelsen gennemføres?
De nye regler kræver, at uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter repræsentanterne er blevet valgt eller lederne udpeget mod tidligere otte måneder efter de gamle regler. Som klasseundervisning har uddannelsen et forløb på tre sammenhængende dage, og tages uddannelsen på nettet, skal undervisningen være gennemført inden for mindst tre uger og højst syv. Repræsentanter der er blevet valgt eller udpeget inden 1. oktober 2010, hvor de nye regler trådte i kraft og som ikke har gennemført den gamle arbejdsmiljøuddannelse, skal gennemføre uddannelsen efter de nye regler.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse
Ud over den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse har arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere ret til to dages supplerende uddannelse. De to supplerende uddannelsesdage skal være gennemført inden for det første år, hvor medarbejderen er medlem af arbejdsmiljøorganisationen.

Uddannelsen kan være generelt om arbejdsmiljø, eller kan handle om emner, der er relevante for arbejdsmiljøet på virksomheden, for eksempel arbejdsglæde, energi, psykisk arbejdsmiljø og trivsel.

Efteruddannelse hvert år
Som noget helt nyt rummer de nye regler et tilbud om 1½ dags efteruddannelse for alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen i hvert efterfølgende år, de er medlem af organisationen. Efteruddannelsen må ikke være generel uddannelse i arbejdsmiljø, men kan for eksempel handle om et af de fokusområder, som arbejdsmiljøorganisationen på virksomheden har besluttet sig for at arbejde med.

Efteruddannelsen skal være afsluttet inden for tolv måneder, og kan ikke overføres til året efter uden aftale med arbejdsgiveren.
 

Relaterede sider: