F√łlg os p√• Facebook

9 gode råd om oplæring, instruktion og tilsyn


Det er farligt at gå på arbejde den første arbejdsdag i et nyt job, for der sker oftere ulykker for den nyansatte. Det gælder også for erfarne medarbejdere, der starter i en ny virksomhed. Det er derfor vigtigt, at alle nyansatte får en grundig oplæring og introduktion, og at arbejdsgiveren fører tilsyn med deres arbejde.
 

Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at nyansatte bliver oplært og instrueret, og at der bliver ført tilsyn med deres arbejde. I kan mindske risikoen for arbejdsulykker og -sygdomme ved at følge disse råd og forberede jer godt:

 

 • Før den nyansatte begynder
  Indfør en fast procedure for oplæring og instruktion af nye medarbejdere – og skriv den ned i fx en folder. Det må aldrig være tilfældigt, hvordan de nyansatte bliver oplært og instrueret. Inddrag også arbejdsmiljøsorganisationen i planlægningen.
   
 • Udpeg en ansvarlig for oplæring, instruktion og tilsyn med den nye medarbejder. Lav evt. et tjekskema over det, han skal oplære den nyansatte i. Husk relevante vejledninger til maskiner m.m.
   
 • Du har som arbejdsgiver ansvar for, at den nyansatte bliver oplært og instrueret af én, der ikke lærer dårlige vaner videre. Vær gode forbilleder for den nyansatte, for nyansatte lærer af det, som deres ledere og kolleger gør.
   
 • Vurdér hvad den nyansatte kan og ikke kan, og hvad den nyansatte derfor skal oplæres i. Se både på faglige og personlige kompetencer, erfaring og uddannelse.
   
 • Tjek den nyansattes arbejdsmiljø, inden vedkommende går i gang med at arbejde. Er maskiner og arbejdsstedet forsvarligt indrettet, og er der de rigtige hjælpemidler tilstede?
   
 • Gør det klart for den nyansatte, at I ikke forventer et højt arbejdstempo og en høj kvalitet i arbejdet med det samme. Nyansatte har ofte et stort behov for at vise, at de lever op til forventningerne, og arbejder derfor måske for hurtigt og tager chancer, der kan føre til ulykker. 

 

 • Når den nyansatte arbejder
  Før tilsyn med, om den nyansatte følger instruktionen, og om arbejdsgangene er forsvarlige. Ret fejlene, hvis noget er misforstået. Sørg for, at nye medarbejdere ikke arbejder alene, før de er fortrolige med deres arbejdsopgaver.
   
 • Når oplæringen og instruktionen er slut
  Hold en samtale med den nyansatte og spørg ind til, om oplæringen har været god nok.