Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Sikkerhedsrepræsentanten – en væsentlig del af et godt arbejdsmiljø!


Det er arbejdsgiverens ansvar at arbejdsmiljøet er sikkert og sundt og i overensstemmelse med den tekniske udvikling. Det står der noget om i Arbejdsmiljøloven.

Men arbejdsgiveren har en hjælp - en samarbejdspartner og en sparringspartner - nemlig sikkerhedsrepræsentanten, da alle virksomheder med ti ansatte eller derover skal vælge en sikkerhedsrepræsentant.

Hvem skal tage initiativ til at få valgt en sikkerhedsrepræsentant ?
Det fremgår tydeligt af Arbejdstilsynets anvisning Nr.6.1.0.4 om Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,at det er arbejdsgiverens ansvar, at der bliver opbygget en sikkerhedsorganisation i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne. Men det er medarbejderne, der skal vælge en sikkerhedsrepræsentant. Derfor skal vi opfordre til, at medarbejderne på de enkelte arbejdspladser drøfter, hvem der skal være sikkerhedsrepræsentant i de næste to år. For en sikkerhedsrepræsentant vælges for to år ad gangen.

Hvad kræves der for at være sikkerhedsrepræsentant ?
"Det er lysten, der driver værket", siger mange om deres arbejde. Derfor er det selvfølgelig også en fordel, at du er interesseret i arbejdsmiljøet, hvis du lader dig vælge som sikkerhedsrepræsentant - men det er ingen betingelse i første omgang - for interessen får du.

Erfaringen viser, at mange sikkerhedsrepræsentanter er valgt, fordi nogen skulle være det, og så kunne de lige så godt påtage sig ansvaret. Men disse sikkerhedsrepræsentanter, der har taget udfordringen op, er blevet "bidt" af arbejdsmiljøarbejde, fordi det er interessant og udviklende.

Sikkerhedsrepræsentanten er arbejdsmiljøets tillidsrepræsentant, derfor er det også regler for valg af tillidsrepræsentant, der er gældende for valg af sikkerhedsrepræsentant. Sagt med andre ord skal man have været ansat i virksomheden i et år, før man kan lade sig vælge som sikkerhedsrepræsentant. 

Hvordan foretages selve valget af sikkerhedsrepræsentanten ?
Medarbejderne inden for sikkerhedsområdet (afdelingslederområde) afholder et møde, hvor man opfordrer en eller flere af sine kolleger til at stille op som sikkerhedsrepræsentant. Arbejdsgiver og arbejdsledere har ikke adgang til mødet. Derimod har alle medarbejdere inden for sikkerhedsområdet - uanset branche eller fagligt tilhørsforhold adgang til mødet og er valgbare, hvis de har været ansat længe nok i virksomheden. Hvis flere stiller op som sikkerhedsrepræsentant, afholder man skriftlig afstemning. Alle medarbejdere skal have mulighed for at stemme. Den, der har fået flest stemmer, er valgt for 2 år. Hvis der kun stiller en medarbejder op, er vedkommende valgt for 2. år.

Er man særlig beskyttet som sikkerhedsrepræsentant ?
Ja man er særlig beskyttet på den måde, at arbejdsgiveren ikke kan opsige en sikkerhedsrepræsentant med begrundelse i hendes/hans arbejdsmiljøarbejde, og arbejdsgiveren kan heller ikke afgive en opsigelse, før hun/han har forhandlet en eventuel opsigelse med sin faglige organisation. Sikkerhedsrepræsentanten er reelt beskyttet på samme måde som en tillidsrepræsentant. Det, der beskytter tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten, er de regler, som er omtalt i den overenskomst, der gælder for virksomheden. Hvis virksomheden ikke er omfattet af en overenskomst, vil sikkerhedsrepræsentanten være beskyttet efter de tillidsrepræsentantregler, der fremgår af den landsoverenskomst, der gælder for branchen. Beskyttelsen træder i kraft fra det øjeblik, din fagforening har godkendt valget og meddelt virksomheden eller dennes organisation, at man har godkendt valget.

Hvad laver en sikkerhedsrepræsentant?
Sikkerhedsrepræsentanten er en samarbejdspartner. Det vil sige, at sikkerhedsrepræsentanten sammen med arbejdsgiver/arbejdsleder har en kontrolfunktion, hvor man kontrollerer, om arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Man kan også sige, at sikkerhedsrepræsentanten medvirker til at identificere de arbejdsmiljømæssige belastninger, der er i virksomheden. Sikkerhedsrepræsentanten deltager også i overvejelser om, hvad man kan gøre for at fjerne belastningerne. Sikkerhedsrepræsentanten deltager således i planlægningen ved indkøb af stoffer og tekniske hjælpemidler og ombygning og udvidelser af virksomheden. Det kræver en god begrundelse, hvis ikke man følger de råd en sikkerhedsrepræsentant giver, idet sikkerhedsrepræsentanten skal være medunderskriver på den arbejdsmiljøhandlingsplan, der gælder for virksomheden.

Hvilke rettigheder har en sikkerhedsrepræsentant ?
Sikkerhedsrepræsentanten har krav på at få den fornødne tid stillet til rådighed for sit arbejdsmiljøarbejde. Sikkerhedsrepræsentanten skal også orienteres om eventuelle besøg af Arbejdstilsynet og de påbud, der i den forbindelse måtte være afgivet.

Det er en hel klar forudsætning for sikkerhedsrepræsentantens arbejde, at hun/han har den fornødne viden. Derfor skal sikkerhedsrepræsentanten gennemgå en lovpligtig uddannelse - betalt af arbejdsgiveren.

Find meget mere om arbejdsmiljøopgaverne og om opbygning af en sikkerhedsorganisation hos Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration, som har udgivet 2 vejledninger om dette – klik ind på http://www.barkontor.dk/

Relaterede sider: