F√łlg os p√• Facebook

Valgregler for arbejdsmiljøudvalgets medlemmer

 
Valgreglerne for arbejdsmiljøudvalget/ sikkerhedsudvalget er:
 
 • Arbejdsmiljøudvalget består af arbejdsområdets leder eller en ansvarlig repræsentant, der har kompetence til at træffe arbejdsmiljømæssige beslutninger på ledelsens vegne, samt af to arbejdsmiljørepræsentanter og to arbejdsledere. Herudover kan deltage en daglig leder af arbejdsmiljøarbejdet.
   
 • Er der kun en eller to arbejdsmiljøgrupper, udgør de sammen med arbejdsgiveren/lederen arbejdsmiljøudvalget.
   
 • Er der mere end to arbejdsmiljøgrupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne i alle arbejdsmiljøgrupperne to repræsentanter til arbejdsmiljøudvalget.
   
 • Tilsvarende vælger arbejdslederne i arbejdsmiljøgrupperne imellem sig to arbejdslederrepræsentanter til arbejdsmiljøudvalget.
   
 • Der skal vælges suppleanter til arbejdsmiljøudvalget.
   
 • Medlemmer af arbejdsmiljøudvalget og suppleanter vælges for to år. Genvalg kan finde sted.
   
 • Går et arbejdsmiljøudvalgsmedlem ud af sin arbejdsmiljøgruppe, udtræder vedkommende samtidig af arbejdsmiljøudvalget.