F√łlg os p√• Facebook

Beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanten

Arbejdsmiljørepræsentanten har samme beskyttelse som en tillidsrepræsentant det siger Arbejdsmiljø-loven §10 stk. 2

 
Det vil sige, at man ikke må fyres eller behandles ringere end de øvrige ansatte som følge af sit hverv. Som med tillidsrepræsentanter er der dog situationer, hvor arbejdsgiveren kan fyre arbejdsmiljørepræsentanten. Fx hvis der er nedgang i arbejdsmængden og arbejdsmiljørepræsentanten ikke kan omplaceres.

Men i alle sager skal den vurderes af en fagsretslig behandling. Det er denne afgørelse, som arbejdspladsen skal følge.

I langt de fleste tilfælde, har arbejdsgiveren tabt disse sager, ofte med en erstatning på ca. 125.000 kr. til arbejds/ sikkerhedsrepræsentant samt genansættelse i funktionen som arbejdspladsens arbejds/ arbejdsmiljørepræsentant.

Den valgte medarbejderrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter på det pågældende eller tilsvarende faglige område. Sikkerhedsrepræsentanten må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet med hvervet.

Reglerne om valg af arbejdsmiljørepræsentant, valgbarhed, valgenes gyldighed og arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse følger de tillidsmandsregler, der er aftalt i overenskomsten på det pågældende område. Derfor skal uoverensstemmelser om arbejdsmiljørepræsentantens  beskyttelse afgøres ved fagretlig behandling. Det samme gælder spørgsmål om, hvilke regler der finder anvendelse, samt spørgsmål om brud på eller fortolkning af reglerne.

Valget skal meddeles arbejdsgiveren. Beskyttelsen indtræder fra det tidspunkt, valgets resultat meddeles arbejdsgiveren, uanset om funktionen først indtræder senere.

Under alle omstændigheder bør du kontakte din faglige organisation, hvis du bliver fyret, mens du er arbejdsmiljørepræsentant eller inden et år efter, at du er fratrådt, så din fagforening kan vurdere, om der er basis for at føre sagen videre eller at indgå i forhandlinger med arbejdsgiveren.
 
Arbejdsmiljø/ sikkerhedsrepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse og forringede forhold på samme måde som tillidsrepræsentanten. Uoverensstemmelser om valg, valgbarhed og beskyttelse afgøres ved fagretslig behandling.

Læs mere om arbejdsmiljørepræsentantens opgaver her.

Relaterede sider: