F√łlg os p√• Facebook

Arbejdsmiljørepræsentantens deltagelse i møder


Arbejdsmiljørepræsentantens deltagelse i møder uden for normal arbejdstid skal betragtes som almindeligt arbejde og udløse overarbejdsbetaling.

Det fastslår en kendelse i en faglig voldgift, som (FOA) Forbundet af Offentligt Ansatte havde rejst mod Københavns kommune i 1993.
 

Den tidligere fortolkning af arbejdsmiljølovens § 10 om arbejdsgiveren afholder udgifterne ved arbejdsmiljørepræsentantens hverv og godtgør arbejdsmiljørepræsentanten tab af indtægt.  Den tidligere fortolkning havde i praksis betydet, at det blev ydet afspadsering time for time - eller timeløn - men ikke overarbejdstidsbetaling for medgået tid udover arbejdsmiljørepræsentantens normale arbejdetid.

 

Opmanden fastslog at denne praksis er i strid med arbejdsmiljølovens § 10, stk 1 og voldgiftsretten gav FOA medhold i at arbejdsmiljørepræsentantens deltagelse i arbejdsmiljømøder uden for normal arbejdstid skal betragtes som almindeligt arbejde og udløse overarbejdstidsbetaling.

Hvis overenskomsten indeholder bestemmelser om, at præsteret overarbejde så vidt muligt skal afspadseres, hvis arbejdsmiljørepræsentanten anvender tid uden for sin normale arbejdstid.


Relaterede sider: