F√łlg os p√• Facebook

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Til hver arbejdsmiljøgruppe skal der vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Ansatte med ledelsesfunktioner må ikke deltage i valget. Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet på samme måde som tillidsrepræsentanten.
 
Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges af medarbejderne i det område, som de pågældende skal dække. Arbejdsmiljørepræsentanterne repræsenterer medarbejderne, deres viden og erfaring og skal være i kontakt med dem.
 

Arbejdsgiveren fastsætter i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne det nødvendige antal medlemmer og arbejdsmiljøgrupper i arbejdsmiljøorganisationen ud fra et nærhedsprincip.


Antallet af medlemmer og arbejdsmiljøgrupper skal fastsættes således, at arbejdsmiljøorganisationen til enhver tid kan løse sine opgaver på tilfredsstillende måde i forhold til:
  • virksomhedens ledelsesstruktur
  • virksomhedens øvrige struktur, herunder geografiske forhold, størrelse og beliggenhed
  • virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art, farlighed, risici og positive arbejdsmiljøfaktorer
  • arbejdets organisering
  • særlige ansættelsesformer
  • andre hensyn, som påvirker arbejdsmiljøopgaverne i arbejdsmiljøorganisationen

Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter skal endvidere fastsættes, således at alle ansatte kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter, og således at de ansatte kan drøfte arbejdsmiljøforhold med medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen inden for de ansattes arbejdstid.


Antallet af arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen skal fastsættes, således at der sikres viden om virksomhedens produktion og ydelse.

 

 

 


Relaterede sider: