F√łlg os p√• Facebook

Kompetenceudviklingsplan

Der skal udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov laves en kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO. Det gælder både for de to dages supplerende uddannelse det første år, de er valgt eller udpeget og for de 1 ½ dag i den efterfølgende periode, de er valgt eller udpeget.

Nu stilles der krav om supplerende uddannelse . De nye regler træder i kraft 1.januar 2016. 
Der skal stilles krav om, at tilbud om supplerende uddannelse skal kunne dokumenteres overfor Arbejdstilsynet og krav om at arbejdsmiljøorganisationen skal bidrage til kompetenceudviklingsplanen i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 

Arbejdstilsynet skal endvidere sætte fokus på at håndhæve de nye regler, når der konstateres materielle arbejdsmiljøproblemer på en virksomhed. 
 
Planen kan enten være én samlet for medlemmerne af AMO eller én for hvert medlem. Planen skal medvirke til at sikre løbende målrettet opdatering af viden, som kan styrke kompetencerne hos medlemmerne af AMO.


Det vil være naturligt, at kompetenceudviklingsplanen, den årlige drøftelse og retten til supplerende uddannelse tænkes sammen. Opgaven med at rådgive arbejdsgiveren om kompetenceudviklingsplanen ligger i følge bekendtgørelsen om samarbejdet om sikkerhed og sundhed, hos arbejdsmiljøudvalget.

 

Én samlet plan eller flere individuelle

Der kan laves en samlet kompetenceudviklingsplan for alle AMOs medlemmer, eller der kan udarbejdes én for hvert medlem.  Planen skal medvirke til at sikre løbende målrettet opdatering af viden, som kan styrke kompetencerne hos medlemmerne af AMO.

Det kan være en god idé at drøfte og udarbejde planen i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i AMO, når arbejdsgiver, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter er samlet.

Det kan i nogle tilfælde være fornuftigt at tilpasse planen, så alle medlemmer af en AMO ikke deltager i samme uddannelse. På hospitalsområdet kan det fx være relevant for et AMO-medlem at få et kursus i metoder for korrekt løfteteknik, mens et andet AMO-medlem måske kan have behov for supplerende uddannelse inden for konflikthåndtering. I andre tilfælde kan samme uddannelse give et fælles udgangspunkt i forbindelse med en større fælles indsats.


Forhold I med fordel kan drøfte:
Det skal fremgå af en kompetenceplan, hvilken supplerende uddannelse, I er blevet enige om i arbejdsmiljøorganisationen at gennemføre, og hvordan det harmonerer med de planer og behov, som I har drøftet på jeres årlige drøftelse for det kommende års arbejdsmiljøarbejde.

Forhold I med fordel kan drøfte:

  • Svarer medlemmernes kompetencer til jeres AMO-struktur og til de arbejdsmiljøopgaver, I har løst og dem, der kommer?
  • Hvor har I behov for et kompetenceløft?
  • Hvad giver medlemmerne udtryk for, at de mangler for at kunne varetage deres opgaver på en tilfredsstillende måde?

Relaterede sider: