F√łlg os p√• Facebook

Møder og referat i arbejdsmiljøorganisationen

 Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor arbejdsgiveren i samarbejde med de ansatte tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. Drøftelsen skal også bruges til at vurdere, om det foregående års mål er nået og til at sætte mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal der lægges en plan for, hvordan man i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø i virksomheden. 

I virksomheder med under ti ansatte skal man også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø i virksomheden.

 

Antallet af møder vil formentlig ligge mellem 2 - 4 møder om året. 

Referat fra arbejdsmiljøorganisationen
Et referat er et vigtigt juridisk dokument, derfor skal det præcist beskrive de beslutninger, der bliver truffet. Som medlem af arbejdsmiljøudvalget bør referatet læses grundigt og evt. rettelser m.m. tages op under punktet ”Godkendelse af referat” på det efterfølgende møde i arbejdsmiljøudvalget. 

Forslag til en dagsorden for den årlige arbejdsmiljødrøftelse
 


 


Relaterede sider: