F√łlg os p√• Facebook

Branchearbejdsmiljøråd - hvordan kan de bruges


De 5 Branchearbejdsmiljøråd,  branchefællesskaber (BAR'er) kortlægger branchernes særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem.
Branchearbejdsmiljørådene laver forskellige typer informationsmateriale, branchevejledninger, temamøder, uddannelse og ved at foreslå forskning. BAR’erne består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

Besøg den fælles BAR indgang

Her kan du finde mere information, og materiale hos BAR. Besøg den branche som du høre til og bliv inspireret.
 

BAR -Social & Sundhed

BAR - Transport & Engros
BAR - Undervisning & Forskning
BAR - Grafisk BAR

Branchevejledninger
En branchevejledning er et trykt vejledningsmateriale, som dækker de fleste arbejdsmiljøsituationer inden for det pågældende emne. En branchevejledning udtrykker arbejdsmarkedets parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard og -praksis inden for branchen.

 

Branchevejledninger er ikke en lov, men den ligger opad lovene. En branchevejledning har været til gennemsyn hos Arbejdstilsynet for at sikre, at indholdet er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.Branchevejledningerne laves af branchearbejdsmiljørådene og kan findes på deres respektive netsteder eller købes i Arbejdsmiljøbutikken.


Relaterede sider: