F√łlg os p√• Facebook

Ny i arbejdsmiljøgruppen

Når du bliver udpeget eller valgt til at være med i en arbejdsmiljøgruppe, opstår naturligt spørgsmålet: Hvad skal jeg nu gøre?

Det er arbejdsmiljørepræsentantens opgave at sætte fokus på sikkerhed og sundhed i virksomheden. Det betyder ikke, at arbejdsmiljørepræsentanten skal lave alt det praktiske arbejde, men arbejdsmiljørepræsentanten skal sammen med arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø og have fokus på tilløb til arbejdsmiljøproblemer, så de kan forebygges. 

Et godt samarbejde om arbejdsmiljø kan starte med, at man i arbejdsmiljøorganisationen bliver enige om, hvordan man gerne vil have, at samarbejdet skal køre, og får afklaret de forventninger, der er til hinanden og til arbejdsmiljøarbejdet. 

Sammen med de andre i AMO er det arbejdsmiljørepræsentantens opgave at være opdateret på, hvilke arbejdsmiljøforhold der er vigtige for medarbejderne og ledelsen og på, hvad der kan være af problemer. Det kan bl.a. ske på runderinger og tilsyn. 
 

Forventninger

Det første, du kan have glæde af at vide mere om, er de forventninger, som de andre har til din nye funktion.
Spørg dem endelig! Du bør være meget direkte og kontakte dem, der kan have forventninger til dig.  Det kan for eksempel være kolleger, ledelse eller sikkerhedslederen
 
Den anden part i arbejdsmiljøgruppen
Få snarest etableret et møde, hvor I blandt andet drøfter:
  • Jeres forventninger til hinanden og hinandens indsats
  • De opgaver, som I skal løse
  • Hvordan I vil gøre det
  • Jeres mødeformer og –tider
  • Hvordan I inddrager kolleger og medarbejdere.  
Opgaverne
Tag udgangspunkt i de mest aktuelle fremtidige opgaver samt i de opgaver, som allerede nu bliver udført. Undersøg også hvilke opgaver, som virksomheden og arbejdsmiljøorganisationen forventer, at I løser. Findes der en arbejdsmiljøpolitik, er den grundlaget for jeres arbejdsindsats.  

Kontakt sikkerhedslederen
Er der en sikkerhedsleder, så kontakt ham eller hende.   

 

Relaterede sider: