F√łlg os p√• Facebook

Kompetenceudviklingsplan for medlemmer af AMO

 

Arbejdsgiveren skal hvert år sørge for, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov laves en kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO.

Det gælder både for de to dages supplerende uddannelse det første år, de er valgt eller udpeget, og for de 1½ dag i den efterfølgende periode, de er valgt eller udpeget. Planen kan enten være én samlet for medlemmerne af AMO eller én for hvert medlem. Planen skal medvirke til at sikre løbende målrettet opdatering af viden, som kan styrke kompetencerne hos medlemmerne af AMO. 

Det kan være en god idé at drøfte og udarbejde planen i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i AMO, når arbejdsgiver, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter er samlet. 

Det kan i nogle tilfælde være fornuftigt at tilpasse planen, så alle medlemmer af en AMO ikke deltager i samme uddannelse.  

Krav om supplerende uddannelse er gældende fra 01.01. 2016
Der skal stilles krav om, at tilbud om supplerende uddannelse skal kunne dokumenteres overfor Arbejdstilsynet og krav om at arbejdsmiljøorganisationen skal bidrage til kompetenceudviklingsplanen i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 

Arbejdstilsynet skal endvidere sætte fokus på at håndhæve de nye regler, når der konstateres materielle arbejdsmiljøproblemer på en virksomhed. 
De nye regler trådte i kraft 1. januar 2016. 
 


Relaterede sider: