F√łlg os p√• Facebook

Din rolle til daglig som arbejdsmiljørepræsentant


Det er din opgave som arbejdsmiljørepræsentant, at sætte fokus på sikkerhed og sundhed i virksomheden. Det betyder ikke, at arbejdsmiljørepræsentanten skal lave alt det praktiske arbejde, men arbejdsmiljørepræsentanten skal sammen med arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø og have fokus på tilløb til arbejdsmiljøproblemer, så de kan forebygges. 
 

Som arbejdsmiljørepræsentant skal du være tilgængelig for ledelse og kolleger vedrørende de daglige spørgsmål omkring arbejdsmiljøet
Det er naturligvis ikke dit ansvar at løse arbejdspladsens problemer, men at medvirke med den viden og kompetence, du har som medarbejder og arbejdsmiljørepræsentant.

Ledelsen skal kunne trække på dig i forbindelse med planlægning, indkøb, eller hvad det nu måtte være, og dine kolleger skal kunne trække på dig, hvis der opstår tvivl eller problemer. Det kan dreje sig om alt vedrørende arbejdsmiljøet: Medvirke til udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, forebyggelse og behandling af arbejdsulykker, gennemførelse af trivselsundersøgelser, indkøb af værnemidler, teknisk udstyr og kemiske stoffer, risikovurdering ved nye arbejdsopgaver, arbejdspres, konflikter, mobning, osv.

 

Dine kolleger kan naturligvis altid gå direkte til deres ledere med spørgsmål, men de skal også have mulighed for at bruge dig som kontaktled til arbejdsmiljøorganisationen, eller for den sags skyld til Arbejdstilsynet eller fagforeningen.

 

Jo mere du får drøftet arbejdsmiljøet med dine kolleger til daglig, desto bedre vil du selvfølgelig også være klædt på til din opgave som arbejdsmiljørepræsentant.

Hvis du er medlem af en fagforening – vil det være en rigtig god ide at kontakte dem, for at høre hvordan de kan hjælpe dig videre i din nye rolle.

 

Din rolle i forhold til Arbejdstilsynet

Som arbejdsmiljørepræsentant fungerer du sammen med ledelsen som kontaktled mellem Arbejdstilsynet og dine kolleger.

 

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg, skal de kontakte alle relevante arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere på arbejdspladsen. Men du er selvfølgelig også frit stillet til selv at tage kontakt til Arbejdstilsynet, hvis du har spørgsmål af sikkerhedseller sundhedsmæssig art, som du ikke kan få svar på på anden måde. Du kan også bede Arbejdstilsynet om at komme på besøg, hvis du mener der er arbejdsforhold, som ikke overholder arbejdsmiljøloven. Inden da bør du søge at få problemet afhjulpet ved at tage det op i arbejdsmiljøorganisationen


Relaterede sider: