F√łlg os p√• Facebook

Sådan kommer du godt i gang som nyvalgt AMR

 
Tal med den tidligere repræsentant:
Den allerbedste måde at finde ud af, hvad en arbejdsmiljørepræsentant laver, og hvad arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant indebærer, er at tale med den kollega, der tidligere var arbejdsmiljørepræsentant og/eller med andre i arbejdsmiljøorganisationen .
 
Aftal et møde med dem, hvor I gennemgår de opgaver, du skal løse. Sørg for undervejs at stille spørgsmål til de ting, du er i tvivl om. Sæt dig ind i, hvad der er blevet gjort:
  • Læs tidligere referater fra møderne i arbejdsmiljøorganisationen.
  • Find ud af, om den årlige drøftelse har været holdt, og hvad resultaterne var? 
  • Hvad er status for Jeres APV?
  • Er der aktuelle sager, der skal følges op på?
  • Tjek jeres intranet eller spørg din forgænger, hvis der er informationer, som du mangler.
Få overblik over hvem som er med i Jeres arbejdsmiljøorganisationen (AMO):
Arbejdsmiljøorganisationen kan være indrettet på mange forskellige måder. Det er derfor en god ide at starte med at finde ud af, hvordan arbejdsmiljøorganisationen ser ud på din arbejdsplads.
  • Hvem sidder i arbejdsmiljøorganisationen?
  • Hvormange personer er du arbejdsmiljørepræsentant for?
Afklar forventningerne til din rolle: 
Det er en god ide at afklare de forventninger, som både du selv og andre har til din nye funktion. Den nemmeste måde er at spørge dem, der kan have forventninger til dig. Tag gerne udgangspunkt i din hjemmeopgave, som I skal løse i fællesskab. 
 
Etablér et godt samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen:
Et godt samarbejde om arbejdsmiljø kan starte med, at man i arbejdsmiljøorganisationen bliver enige om, hvordan man gerne vil have, at samarbejdet skal køre, og får afklaret de forventninger, der er til hinanden og til arbejdsmiljøarbejdet. 
 
Sammen med de andre i AMO er det arbejdsmiljørepræsentantens opgave at være opdateret på, hvilke arbejdsmiljøforhold der er vigtige for medarbejderne og ledelsen og på, hvad der kan være af problemer. Det kan bl.a. ske på runderinger og tilsyn
 
Aftal et møde, hvor du får styr på de aktiviteter som I har gang i:
  • Hvilke opgaver I skal løse.
  • Det er også vigtigt, at I får afklaret, hvilke forventninger I har til hinanden og til arbejdsmiljøarbejdet.
  • Alle virksomheder har pligt til at holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. I virksomheder med arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal drøftelsen gennemføres i samarbejde med medlemmerne af AMO. 

Det er også en opgave for arbejdsmiljørepræsentanten at få ledere og kolleger til at være opmærksomme på og fremme deres egen og andres sikkerhed og sundhed.

 

Relaterede sider: