F√łlg os p√• Facebook

Arbejdsmiljøgruppen er krumtappen i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

Det er herfra, at alt arbejde om arbejdsmiljø i virksomheden – eller en del af virksomheden - skal udgå.


En arbejdsmiljøgruppe består af to personer: Arbejdslederen for en afdeling/arbejdsområde og en arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt blandt og af de ansatte i den samme afdeling/arbejdsområde.

Et godt samarbejde om arbejdsmiljø kan starte med, at man i arbejdsmiljøorganisationen bliver enige om, hvordan man gerne vil have, at samarbejdet skal køre, og får afklaret de forventninger, der er til hinanden og til arbejdsmiljøarbejdet. 

Sammen med de andre i AMO er det arbejdsmiljørepræsentantens opgave at være opdateret på, hvilke arbejdsmiljøforhold der er vigtige for medarbejderne og ledelsen og på, hvad der kan være af problemer. Det kan bl.a. ske på runderinger og tilsyn. 

Alle virksomheder har pligt til at holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. I virksomheder med arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal drøftelsen gennemføres i samarbejde med medlemmerne af AMO. 

Det er også en opgave for arbejdsmiljørepræsentanten at få ledere og kolleger til at være opmærksomme på og fremme deres egen og andres sikkerhed og sundhed.

Vælges ud fra nærhedsprincippet

Antallet af medlemmer i AMO skal fastsættes ud fra et nærhedsprincip, som betyder, at der til enhver tid skal være det nødvendige antal medlemmer. Det vil sige nok til, at AMO kan udføre sine opgaver tilfredsstillende på den pågældende virksomhed.

Det endelige antal medlemmer er ikke fastlagt på forhånd, men skal findes ud fra en konkret vurdering. I vurderingen indgår virksomheden, dens arbejdsmiljøforhold og behovet for nærhed mellem de ansatte, deres repræsentanter og de øvrige medlemmer af AMO.

Nærhed betyder fx, at det skal være let for de ansatte og medlemmerne af AMO at komme i kontakt med hinanden, både generelt og i forbindelse med fx skifteholdsarbejde og hjemme-/udearbejde.

 

Relaterede sider: