F√łlg os p√• Facebook

Regler for sikkerhedsbriller/øjenværn og brug af egne briller


Spørgsmål:

Er det OK at anvende egne normale briller som sikkerhedsbriller/ øjenværn?

Svar:

Svaret er kort og enkelt – Nej, du må ikke bruge egne briller, som beskyttelsesbriller. I Danmark har man som medarbejder ret til en arbejdsgiver betalt brille, hvis man i det arbejde man udfører har brug for det, og ens egen private brille ikke dækker ens behov.  De fleste arbejdgiver betalte briller er skærmbriller og sikkerhedsbriller/ øjenværn med styrke,

Arbejdsgiveren skal sørge for

 • at brugerne forsynes med egnet beskyttelsesbriller (øjenværn), og at øjenværnet bliver brugt straks ved arbejdets begyndelse og under hele arbejde
 • at øjenværnet til enhver tid yder den tilsigtede beskyttelse og ikke medfører unødige gener. Øjenværnet skal være egnet til brug under de eksisterende forhold på arbejdsstedet, vælges under hensyn til de ergonomiske forhold og passe til brugeren, eventuelt efter tilpasning
 • at det valgte øjenværn er CE-mærket
 • at øjenværnet vedligeholdes, rengøres, tørres og desinficeres i nødvendigt omfang, inden det tages i brug
 • at brugerne får instruktion i brugen af øjenværnet bl.a. på baggrund af oplysningerne i brugsanvisningen og oplyses om faren ved ikke at bruge det.

Brugeren skal bruge øjenværnet straks fra arbejdets begyndelse og under hele dets varighed. Brugeren skal medvirke til, at øjenværnet virker efter hensigten, og meddele fejl og mangler til arbejdsgiveren, arbejdslederen eller arbejdsmiljøorganisationen.

Alle øjenværn (Sikkerhedsbriller) skal opfylde en række basale krav – herunder krav til synsfelt, optisk kvalitet og robusthed – men derudover kan øjenværn have særlig modstandsdygtighed over for:

 • Slag af forskellig styrke
 • Smeltet metal og varme genstande
 • Dråber og stænk
 • Store støvpartikler
 • Små støvpartikler og gasser
 • Ridser
 • Kortslutnings-lysbuer
 • Optisk stråling
 • Laserstråling
 • Tildugning

Relaterede sider: