F√łlg os p√• Facebook

Arbejde som brandmand på døgnvagt og hviletid

 

Findes der nogle regler om hviletid, når man arbejder på døgnvagt. Jeg spurgte min ledelse - og de svarede og fortalte, at det var  der ikke...
 

Svar:
Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.

Hvis I arbejder på døgnvagt, så skal I have Jeres døgnvagt godkendt af arbejdstilsynet. Rigtig mange arbejder 2 eller 3 døgnvagter i træk, det må man ikke. Efter hver døgnvagt, skal medarbejderen have 22 timers hvile. Pas på med mere end 2 døgnvagter om ugen, for pludselig er i på kant med EU's arbejdstidsdirektiv om den maksimale arbejdstid om ugen, som er 48 timer fordelt på en 4 måneders periode.

Dette betyder, at fra det tidspunkt, hvorfra arbejdstiden beregnes, skal der gives 11 sammenhængende timers hvil, når man regner 24 timer tilbage.

Det kan beregnes, om forholdene er lovlige, hvis man tegner en tidslinje og fra et tidspunkt inden for arbejdstiden regner 24 timer tilbage, idet der inden for denne periode skal være 11 timers sammenhængende hvil.
 

Arbejder du på døgnvagt, er et krav, at hver enkelt aftale skal godkendes af Arbejdstilsynet.

Ifølge bekendtgørelsen betragtes rådighedstjeneste på arbejdsstedet ikke som hvileperiode eller fridøgn, men bekendtgørelsen indeholder en række undtagelsesmuligheder, hvor reglerne om hvileperiode og fridøgn kan fraviges. Arbejdsgiveren og de relevante fagforeninger kan således aftale en fravigelse af reglerne, men det er et krav, at hver enkelt aftale skal godkendes af Arbejdstilsynet.
 

Efter hver døgnvagt, skal medarbejderen have 22 timers hvile. Pas på med mere end 2 døgnvagter om ugen, for pludselig er i på kant med EU's arbejdstidsdirektiv om den maksimale arbejdstid om ugen, som er 48 timer fordelt på en 4 måneders periode.
 

Efter bekendtgørelsen § 19 kan den vedkommende arbejdsgiverpart og den forhandlingsberettigede organisation dog aftale, at den daglige hvileperiode i begrænset omfang kan udskydes eller nedsættes til 8 timer.  

Men du skal alligevel have hvile
Hvis hviletiden er nedsat fra 11 til 8 timer mellem to døgns hovedarbejder, betyder det, at man efter afslutningen af den sidste tjeneste skal have kompenserende hviletid på 11 +3 timer. Nedsættelsen skal altså lægges oveni den almindelige 11 timers hviletid umiddelbart efter den sidste tjeneste.


Disse forhold gælder for alle som arbejder på døgnvagt (Socialpædagoger, handicaphjælpere, fængelsesbetjente, brandmænd m.fl.)

Husk også kompenserende hvileperioder   
I de tilfælde, hvor hvileperioden nedsættes eller udskydes, skal der ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder snarest muligt. 


EU-Dommen bestemmer, at kompenserende hviletid - i forbindelse med nedsættelse af hviletiden - skal gives umiddelbart efter den konkrete tjeneste.
 

Hidtil har princippet i Hviletidsaftalen været, at hviletid kan ligge lige efter tjenesten eller på et andet tidspunkt.

Hvis hviletiden er nedsat fra 11 til 8 timer mellem to døgns hovedarbejder, betyder det, at man efter afslutningen af den sidste tjeneste skal have kompenserende hviletid på 11 +3 timer. Nedsættelsen skal altså lægges oveni den almindelige 11 timers hviletid umiddelbart efter den sidste tjeneste.

 

Læs mere her om fakta om hviletidsbestemmelserne

 

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger, kan du kontakte os eller arbejdstilsynet.

Rigtig mange instutioner i den pædagogiske verden arbejder 2 eller 3 døgnvagter i træk, det må man ikke


Overtrædelse af bestemmelserne om hviletid og fridøgn kan straffes med bøde. I særlige situationer kan straffen være fængsel.

 

 

 

 

 


 


Relaterede sider: