F√łlg os p√• Facebook

Indkaldt til møde som arbejdsmiljørepræsentant på en fridag


Spørgsmål.
Hvordan er reglerne hvis man deltager i et møde på en fridag. 

Svar:
Da jeg ikke kender din overenskomst – må du nøjes med nogle generelle svar på dine spørgsmål om møder på fridage.

Jeg vil anbefale dig, at du kontakter din fagforening, for at få Jeres uoverensstemmelse lagt på plads.

Her er en tilsvarende sag, som blev afgjort af en opmand fra arbejdsretten i en sag mellem 3F og Arla Foods. Det var 3F som vandt sagen.

En arbejdsmiljørepræsentant havde to gange deltaget i arbejdsmiljøudvalgsmøder, der var placeret på arbejdsmiljørepræsentant fridag.

Der opstod efterfølgende uenighed om aflønning i forbindelse med deltagelsen i møde. Opmanden i arbejdsretten tilkendegav, at sikkerhedsarbejde i medfør af Arbejdsmiljølovens § 10, stk. 1 i det mindste skulle vederlægges på samme måde, som hvis  pågældende arbejdsmiljørepræsentant i samme omfang og på samme tidspunkt havde udført sit sædvanlige arbejde.

Der kunne således ikke ved overenskomst aftales en ringere vederlæggelse, hvorfor en bestemmelse i overenskomsten om vederlæggelse af  arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i sikkerhedsudvalgsmøder fandtes uden betydning.

På dansk betyder det, at aflønning skulle ske efter overenskomstens regler om arbejde på fridage.


Med hensyn til indkaldelse til møde, som herefter aflyses med én times varsel.

Hvis du møder ind på en fridag og mødet aflyses, skal det honoreres med overarbejdsbetaling og som minimum 3 timer.

 


Relaterede sider: