F√łlg os p√• Facebook

Arbejdsskade og transport til og fra arbejdet


Spørgsmål:
Dækker den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, når jeg er på vej til og fra arbejdspladsen.

Svar:
Skader, som sker til og fra arbejde, bliver som udgangspunkt ikke betragtet som arbejdsskader, fordi arbejdet først starter, når man er mødt ind.

Der er dog undtagelser, hvis transporten er en del af arbejdet. Eksempelvis er sælgeren, som kører direkte hjemmefra og ud til kunder, dækket. Og hjemmesygeplejersken, som kører mellem flere patienter, er dækket fra hun forlader hjemmet, fordi hun arbejder efter en varieret ugeplan. Det afgørende er her, at første arbejdssted så at sige skifter fra dag til dag – forudsigeligheden er begrænset.

Vælger man selv at arbejde på vej til eller fra arbejdet – for eksempel ved at besvare mails, ringe op til en kunde eller andet – er man ikke ”på arbejdet” i lovens forstand.
 
Skader, som sker under transporten mellem kunder eller på vej til møder fra arbejdspladsen bliver anerkendt, fordi det sker som led i arbejdet.

Hvis du ikke er på arbejdspladsens område, men på offentlig vej under befordring til arbejde, har din arbejdsgiver har ikke haft nogen indflydelse på din færden og har ikke haft pligt til at sikre sig, at færden kunne ske sikkert.
 

Andre principafgørelser fra Ankestyrelsen

U-11-00: En bryggeriarbejder var udsat for en arbejdsskade, da hun kom til skade under færdsel på en adgangsvej til arbejdsstedet, da skaden var sket under forhold på arbejdsstedets område og således skyldtes arbejdet eller de forhold, hvorunder det foregik.
 

U-13-01: En ansat i en lufthavn kom til skade under færdsel på en offentlig vej mellem arbejdsstedet og et parkeringsareal, som arbejdsgiveren havde stillet til rådighed. Der var ikke tale om en arbejdsskade, da arbejdsgivers risiko var ophørt, og skaden skyldtes ikke arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregik.


Relaterede sider: