F√łlg os p√• Facebook

Må man bade i arbejdstiden


Du har krav på et tage bad i arbejdstiden, når der udføres arbejde som efter Arbejdsmiljølovens regler kræver baderum pga. arbejdsmiljømæssige grunde. Det er arbejde som, 

 • er tilsmudsende
 • medfører risiko for forurening med materialer, der kan være smittefarlige
 • medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som det er vigtigt at få fjernet fra huden
 • medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som ikke må spredes
 • er fysisk anstrengende
 • er vådt

Eksempler på områder hvor der kræves bad, er arbejde i kloakker og med asbest, kemikalier,  asfalt, brandbekæmpelse, epoxy og polyurethan, hvor der findes særlige regler.
 

Stærkt tilsmudsende arbejde

Ved stærkt tilsmudsende arbejde forstås arbejde, der

 • er meget støvende eller på anden måde stærkt tilsmudsende
 • medfører risiko for forurening med materialer, der kan være smittefarlige
 • medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som det af hensyn til sikkerhed og sundhed er vigtigt at få fjernet fra huden eller hindre spredning af, samt
 • udsætter den ansatte for høje temperaturer eller er forbundet med stor fysisk anstrengelse.

Stærkt tilsmudsende arbejde kan være arbejde, hvor den ansatte udsættes for nogle påvirkninger som følge af det, der arbejdes med, hvilket fx gælder for skorstensfejere, gas- og oliefyrsmontører, vejmænd, skovarbejdere, åmænd (grødeskærerarbejde) mv.

Hvad er stærkt tilsmudsede arbejde.
Stærkt tilsmudsende arbejde kan endvidere være arbejde, hvor den ansatte udsættes for støv, bakterier, svampe mv.

Derudover kan det være arbejde, hvor det produkt, der arbejdes med, medfører, at den ansatte skal være iført personlige værnemidler (dog ikke, hvis der kun er tale om handsker), fx ved arbejde med produkter, der er klassificeret som farlige eller sundhedsskadelige.

Endelig kan det være arbejde, hvor den ansatte udsættes for varmepåvirkninger, som medfører, at den ansatte skal være iført personlige værnemidler (dog ikke, hvis der kun er tale om handsker), fx ved arbejde i varme kedler.

For stærkt tilsmudsende arbejde gælder en række særlige krav vedrørende faciliteterne, jf. nedenfor under de enkelte faciliteter.

Når du arbejder med spildevand f.eks. VVS, brandmand m.fl.

Det er vigtigt, at du og dine kolleger udviser god hygiejne under og efter arbejde med spildevand, så I ikke udsætter jer selv og andre for forureninger.

Kommer du i berøring med spildevand, skal du sørge for at vaske dig snarest for at mindske smittefaren. 
 

Arbejdstøj
Når du møder på arbejde, skal du lægge dit private tøj i rent område, gå ind i beskidt område og tage arbejdstøj på.

 • De to områder skal være klart adskilte.Hvis arbejdstøjet bliver meget beskidt eller gennemblødt, skal du skifte til et rent sæt arbejdstøj. Ved fyraften skal arbejdstøj tages af i beskidt område og evt. placeres i tørrerum eller lægges til vask, hvorefter du skal tage brusebad og efterfølgende tage privat tøj på i det rene område.
 • Der skal være adgang til baderummet direkte fra omklædningsrummet.
 • Badning skal kunne ske ugenert for hvert køn for sig. Det betyder, at der normalt skal indrettes bad for hvert køn for sig, eller at kvinder og mænd benytter samme aflåselige baderum hver for sig.
 • Em fra badet må ikke kunne trænge ind i omklædningsrummet.
 • Bad og omklædning foregår i arbejdstiden. Beskidt arbejdstøj må ikke tages med hjem for ikke at udsætte din familie og andre for smitte.
Der er ligeledes krav om sauna i arbejdstiden for udvalgte jobfunktioner
Medfører arbejdet ildelugt, der ikke kan fjernes fra huden ved brusebad, kan Arbejdstilsynet påbyde, at der indrettes sauna. Arbejdstilsynet har fx krævet dette ved arbejde med bl.a. industrifisk og brandfolk (Brandrøg er kræftfremkaldende).
 

Relaterede sider: