F√łlg os p√• Facebook

Du har krav på en pause, i løbet af en arbejdsdag på 8 timer


Spørgsmål:
Hvad er reglerne for pauser i løbet ar en arbejdsdag.

Svar:

Det følger af Arbejdstidsloven, at lønmodtagere med en daglig arbejdstid på mere end 6 timer har ret til en pause af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses. Pausen lægges efter de for arbejdsstedets normale regler for lægning af arbejdstiden.

Pauser i en travl hverdag har betydning for både sundhed og trivsel. Ligesom kroppen har brug for en pause efter fysisk krævende arbejde, har hjernen også brug for pauser fra arbejdet. Hvis hjernen ikke får lov til at slappe af, svækkes koncentrationen, og det kan i værste tilfælde medføre stress og udbrændthed. De bedste pauser foregår væk fra arbejdet, og uden at man bliver forstyrret.
 

Hvis du har en daglig arbejdsdag på mere end seks timer, har du krav på en pause. Man kan ikke sige, at pausen skal vare et bestemt antal minutter, men pausen skal være så lang, at "pausens formål tilgodeses". Hvis formålet er at spise et måltid, skal den altså typisk være lidt længere end til andre formål.«
 

Kan arbejdsgiveren så bare nøjes med at give en 5-10 minutters pause på en hel arbejdsdag?

»Hvis arbejdstiden ligger der, hvor man normalt spiser frokost eller aftensmad, så nej. Så skal man have en pause til det formål, og der vil 5-10 minutter ikke være nok. Det skal nærmere være op mod en halv time.«


Hvis pausen ikke er betalt af arbejdsgiverne:
har du ret til at forlade arbejdspladsen, og arbejdsgiveren, kan ikke uden videre bestemme, over den ansatte i pausen.
 
Hvis pausen er betalt af arbejdsgiveren: 
har arbejdsgiveren mulighed for at råde over medarbejderens arbejdskraft i pausen. Det betyder, at du ikke kan forlade arbejdspladsen, for at handle ind i en dagligvarebutik e.l.

Reglerne er beskrevet i arbejdstidsdirektivet fra 2003 og er en del af Arbejdsmiljøloven.

 

 

 


Relaterede sider: