Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Links til inspiration til arbejdsmiljøuddannelsen   

og opgaver din hjemmeopgave til modul 2

 

Her kan du finde andre nyttige links
Nyttige links - AMO

Arbejdstilsynet besøge Jer - hvordan forløber det

Risikobaseret tilsyn - hvordan er rammerne for det

Nye initiativer fra ekspertudvalget til ministeren
Skarpere tilsyn, påbud og formalisering af krav til psykisk arbejdsmiljø skal bremse boom i sygemeldinger.

Nyvalgt i AMO - Læs mere her inden du går i gang med din opgave:
Nyvalgt i arbejdsmiljøgruppen

Nyvalgt - sådan kommer du godt igang
Arbejdsmiljøgruppen er krumtappen i arbejdsmiljøarbejdet
Din rolle som arbejdsmiljørepræsentant
Opgaver og funktion i arbejdsmiljøudvalget
Oplæring af nyansatte - en opgave til AMO

Arbejdsgiverens rolle og ansvar

Arbejdsgiverens ansvar  - iflg. AM-loven
Arbejdsgiveren er formand for udvalget
Hvor store er bøden til arbejdsgiveren

Straf for at overtræde AM-loven
Arbejdsgiverens begrænset ansvar

Arbejdsgiverens ansvar i forbindelse med vold
Arbejdsgiverens ansvar og helbredskontrol og natarbejde

Krisehjælp
Nordisk krisehjælp

Voldsomme oplevelser

Din lovpligtige uddannelse, den lovpligtige kompetenceplan, til dig som er medlem af AMO
BFA-kontor, inspiration om din uddannelse som medlem af AMO.

Værktøjer:
Årshjul - inspiration
BFA- kontor, Faktaark-katalog    
BFA-kontor: Skema til Nærved ulykke (Til intern undersøgelse i virksomheden)
Skemaer til inspiration fra arbejdstilsynet - Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdspladsbrugsanvisninger
Undersøgelse af sikkerhedskultur - NFA

Lidt inspiration til din hjemmeopgave:
Problemløsningmodel  (PDCA-model) PDF

Skema til registrering af et arbejdsmiljøproblem PDF
Skema til registrering af et arbejdsmiljøproblem Word

Arbejdsmiljøopgave om eftersyn af El-værktøj
Arbejdsmiljøopgave til inspiration (TIA)
Arbejdsmiljøopgave - eftersyn af EL-værktøj
Arbejdsmiljøopgave - Belysning
Arbejdsmiljøopgave om psykisk og fysisk vold på arbejdspladsen PDF
Opgave om indeklima og temperatur
Opgave om APV som app - til din telefon eller tablet

Hvis din opgave handler om det psykiske arbejdsmiljø:
Arbejdsbetinget stress – publikation fra 2005
Arbejdsbetinget stress - publikation fra AT
Håndbog om det psykiske arbejdsmiljø - arbejdstilsynet
Stress - publikation 2006 - arbejdstilsynet
AT-vejledning - Kortlægning af Psykisk arbejdsmiljø 2009
AT-vejledning - Mobning og seksuel chikane - 2002

Pjece fra AT om forebyggelse af sexchikane - 2015
AT-vejledning - Vold - 2016 

Undgå vold på arbejdspladsen, 10 god råd, 2014

13 gode råd til virksomhederne om stress, NFA

Forebyg mistrivsel - Byg en IGLO
Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø, BFA
Vold som udtryksform - Socialt Udviklingscenter SUS 


Hvordan ser et påbud fra arbejdstilsynet ud
Påbud i Region Midtjylland
Påbud om tunge løft - bager
Påbud om tunge løft - slagter
Påbud om tunge løft - løft af ølfustager 


Den årlige drøftelse
Den årlige arbejdsmiljødrøftelse  - Skal afvikles hvert eneste år.
Skemaer til inspiration fra arbejdstilsynet - Psykisk arbejdsmiljø
Skemaer til inspiration fra arbejdstilsynet - Ulykker
Skemaer til inspiration fra arbejdstilsynet - Ergonomi

Spørgeguide - arbejdstilsynets hjælpeværktøjer
Spørgeguide - Vold 

Spørgeguide - psykisk førstehjælp

Spørgeguide - høje følelsesmæssige krav

Spørgeguide - Mobning og seksuel chikane

Spørgeguide - Stor arbejdsmængde og tidskrav

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø (Tidligere BAR) nu BFA:
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø. Find de 11 brancher her. 
 

BFA-kontor:

BFA kontor, Indretningsværktøj  til dig som skal indrette dit kontor.
BFA-kontor, Støj på kontoret  

BFA-kontor, Forebyg mobning
BFA-kontor, konflikthåndtering  Film og øvelser
BFA - kontor, konflikthåndtering

BFA-kontor, Arbejde med Computer
BFA-kontor, arbejdsmiljø og computermus
BFA-kontor, Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø
BFA - kontor, Hjemmearbejdspladser   
BFA-kontor, Trivsel på kontoret
BFA Kontor, tag hånd om stressen  
BFA-kontor, Kontormaskiner og arbejdsmiljø
BFA-kontor, godt lys på kontoret


BFA-kontor - et hurtigt overblik hvis du arbejder på kontor:
BFA- kontor, Faktaark-katalog    

Børn og unges arbejde

Liste over arbejde, der er tilladt for unge 13-14 årige at udføre   
AT-vejledning om undervisningspligtige unge   

Børn og unges arbejde, BFA kontor.  (Regler for Børn og unges arbejde under 18 år).
APV-tjek liste unges arbejde – unge der er undervisningspligtige   
APV-tjek liste unges arbejde – unge der ikke er undervisningspligtige    

Børn og unges arbejde - temaside fra AT

Hvis du er leder: 
Før arbejdspresset bliver for stort  Det giver en række redskaber til at forebygge for stort arbejdspres blandt dine medarbejdere

Når samtalen er nødvendig – Værktøjer til vigtige og vanskelige samtaler 
Tag lederfrakken på – inspiration til dig som leder 
Trivsel i lederrollen - inspiration til dig som leder (BFA - vejledning)

Coaching for ledere– inspiration til hverdagen (BFA -vejledning)
God energi i ledelse - inspiration til hverdagen (BFA -vejledning)
Forstå og forebyg stress - inspiration til hverdagen (BFA -vejledning)


Den årlige drøftelse
BFA- materiale: Læs mere inspiration om den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Hvis du er bygherre - så har du et særligt ansvar:
Rådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed 
Bygherrens ansvar - hvem, hvor, hvornår 
Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter 
Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter 
Plan for sikkerhed og sundhed

Tjekliste ved brug af udenlandsk arbejdskraft

Bygge og anlæg: 
BFA – Byggeri – find din branche her
Den lille håndbog - til dig som arbejder indenfor Bygge Anlæg
Faldsikringsudstyr - juli 2007 opdateret 2016

Industriens BFA:

Inspirationshæfte fra BFA IndustriLovpligtig eftersyn af maskiner og værktøjer 
Sikring af maskiner - BFA Industri


Personlige værnemidler: 
Hvad skal du bruge i hverdagen 
Når handsker er er et personlig værnemiddel
Behold hørelsen og hold arbejdsmiljøloven
Når du arbejder med bly

 

Bilen som arbejdsplads
Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken

Skema om støj - inspiration

Lydenergien fordobles for hver 3 dB i stigning Eksempel: Hvis 80 dB fordobles, svarer det til 83 dB


Hvis du arbejder med rengøring:

Smittespredning ved rengøring- Formålet med denne branchevejledning er at give arbejdspladsen anvisninger på, hvordan man forebygger, at rengøringspersonale smittes med alvorlige infektioner på grund af arbejdet, og hvordan arbejdspladsen via rengøringen kan medvirke til at hindre spredning af infektioner.

Vejledning om rengøringsmidler
BFA-vejledning om rengøringsmidler
God rengøring - godt indeklima

BAR - social og sundhed
BFA-vejledning om arbejde i borgerens hjem

BFA - børn og unge
Lad dog barnet - ergonomi og vaner
Hygiejne - Sundhedsstyrelsen
Om natten er her stille - men om dagen
 

APV – prøv også en elektronisk APV: 
Introduktionsvideo om APV plus Elektronisk APV -
APV Plus - hvad koster den
BFA-kontor - tid til APV

APV skema - BFA kontor skema 1
APV-skema - BFA kontor skema 2
 

Her kan du finde samtlige AT-vejledninger 
Læs udvalgte AT-vejledninger
Tema om APV - arbejdstilsynet

Rammerne for Jeres organisering af AMO-organisation 
Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte  
Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte   
BFA-kontor - 10 - 34 ansatte
BFA-kontor - 35 + ansatte

Hvis du har vold og trusler på din arbejdsplads: 
Kom volden i forkøbet – Til dig som har vold tæt på i hverdagen 
Hvis konflikten trapper op – Til inspiration til dig som er leder 
Er I udfordret af vold og trusler – til dig som er ansat på skoler, specialskoler eller på andre skoler og uddannelsesinstitutioner. 
Før vold bliver til virkelighed

Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det ene tager udgangspunkt i borgeren: Trusler og vold er et vilkår, som man må finde sig i. Borgeren kan jo ikke selv gøre for det. Det andet tager udgangspunkt i medarbejderen: Man må aldrig finde sig i trusler og vold. Derfor bliver man nødt til at lave begrænsninger og sanktioner over for borgeren for at undgå det 

Frivillige og arbejdsmiljø
Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det lokale foreningsliv. 

Skemaet til registrering af vold:
Skema til registrering af vold - til inspiration til dig og din arbejdsplads.
Skema til registrering af vold - til inspiration til dig
Planlægning af beredskab - herunder beredskabsplan for krisehjælp

APV om det psykiske arbejdsmiljø 
Skema fra AMI (NFA) opdateret 2 udgave.

Arbejdsskade
Læs mere om arbejdsskader på AES.dk (Arbejdsmarkdets Erhvervssikring):

BFA-kontor: Skema til Nærved ulykke (Til intern undersøgelse i virksomheden)

Hvad skal der være styr på før I får besøg af AT:
Hvilke rammer skal der være i orden før arbejdstilsynet kommer på besøg
Spørgeguide, forberedelse til besøg af AT i forb. med det psykiske arbejdsmiljø
 

God læselyst! - og på gensyn på modul 2.
 
Apropos Kommunikation
Kronprinsessegade 6, 1.
1306 København K
Tlf. 70 22 45 30
www.aprokom.dk  

www.amo-uddannelse.dk