F√łlg os p√• Facebook

Links til inspiration til arbejdsmiljøuddannelsen   

og inspiration til din hjemmeopgave til modul 2 - opdateret den 17. juni 2024

 

Her kan du finde andre nyttige links Nyttige links - AMO
 

Rettelser til lovhæftet (APROPOS kommunikation) - Gl. hæfte erstattet af nyt hæfte pr. 1.5.2024 
Her kan du finde link med opdateret lovgivning, til dit gamle lovhæfte. Nyt lovhæftet er fra 1. maj 2025


Lidt inspiration til din hjemmeopgave:
Problemløsningmodel  (PDCA-model) PDF
IGLO - som metode
Skema til registrering af arbejdsmiljøproblem PDF
Skema til registrering af et arbejdsmiljøproblem Word
BFA - Beskrivelse af årshjul, ideer og beskrivelser
Skabelon til årshjul, BFA udfyld selv


Nyhedsbreve til inspiration for dig i din nye funktion i AMO
Tilmeld dig nyhedsbrev fra arbejdstilsynet
Nyhedsbreve fra BFA  (Arbejdsmiljøweb)
Nyhedsbrev NFA (Det nationale Forskningcenter for Arbejdsmiljø)  
Et sundsarbejdsmiljø (Sundhedsområdet) 

 
Arbejdstilsynet besøge Jer - hvordan forløber det

Risikobaseret tilsyn - hvordan er rammerne for det  

Her kan du komme godt igang
En guide hvis I er 10 - 34 ansatte, sådan etableres en arbejdsmiljøgruppe

BFA-kontor: Skema til Nærved ulykke (Til intern undersøgelse i virksomheden)

APV om det psykiske arbejdsmiljø samt kursus i psykisk førstehjælp
Kursus i Psykisk førstehjælp, på jobbet
Find vores åbne kurser i psykisk førstehjælp her
Psykisk førstehjælp på arbejdspladsen, og Arbejdstilsynets krav
BFA - APV skema
AT - APV skemaer
BFA - kontor, 

BFA - kontor, APV
Skema fra AMI (NFA) opdateret 2 udgave.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse
Find vores store åbne kurser for medlemmer af AMO, i juni måned i københavn og Aarhus. 
Find vores åbne kurser i psykisk førstehjælp her

Hvem har fået besøg af Arbejdstilsynet, her kan du finde en smiley-oversigt.
Advanceret søgning efter smiley

Udvalgte Hoved-bekendtgørelser, samt bekendtgørelse 

Lovbekendtgørelsen er en sammenskrivning af den tidligere lovbekendtgørelse og den ændringslov, der er udstedet efter den tidligere lovbekendtgørelse trådte i kraft. Det betyder, at den samlede arbejdsmiljølov nu kan læses i lovbekendtgørelsen.

Indholdet i arbejdsmiljøloven er ikke ændret.
Bekendtgørelse nr. 1839, Arbejdets udførelse  14. december 2023,  

Bekendtgørelse 65 om systematisk arbejdsmiljøarbejde 

Bekendtgørelse 2062, 16. november 2021 (omtales nu som som hovedloven)    
Bekendtgørelse 1406, 26. september 2020 om psykisk arbejdsmiljø
Bekendtgørelse nr. 96, 13. februar 2001, Faste arbejdssteders indretning 
Bekendtgørelse nr. 1793, 18. december 2015 - Tekniske hjælpemidler
Bekendtgørelse nr. 896, 24 august 2004, om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet.
Bekendtgørelse nr. 324, 23. maj 2002 - Om Hviletid og fridøgn m.v. 
Bekendtgørelse nr. 1109, 15. december 1992 - Stoffer og materialer

Udkast til ny lovforslag om ændring af arbejdstidsloven, ikrafttrædelse 01.07.2024
Lov om registrering af arbejdstid, 30. januar 2024 - med ikræfttrædelse den 1. juli 2024
Læs mere om arbejdstidsdirektivet og baggrundsviden 

Ny lov om ændring  af lov omarbejdsmiljø (Hovedloven tidligere 674/ samt 2062

Forslag til ny lov om arbejdsmiljø, ikrafttrædelse 1. februar 2024 Er vedtaget.
Lov om ændring af arbejdsmiljøloven, 1. februar 2024

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, 
Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, 16. maj 2023

Whistleblowerordning - regler Justitsministeriet (For offentlige og private ansatte)
Whistleblower, staten, 2020
Vejledning om whistleblowerordning, private arbejdspladser, 


Nye vejledninger om arbejdsmiljø 2022/ 2023/ 2024
AT-vejledning 1.3.1 Systematisk arbejdsmiljøarbejde herunder APV og den årlige arbejdsmiljødrøftelse 01. feb. 2024
AT-vejledning 4.2.1. Høje følelsesmæssige krav  i arbejdet med mennesker,  31. maj 2023
AT-vejledning D 6.1.-5 Støj, opdateret 17. maj 2023
AT-vejledning 4.11-1 Uklare krav og modstridende krav, 27. feb. 2023
AM-loven - Smiley ordningen ophører senest den 1. april 2023 10. maj 2022
Skærmvejledning, opdateret den 30. april 2022 

Hjemmearbejde, opdateret den 30 april 2022
Stor arbejdsmængde og tidspres, november 2021
Ny AT-vejledning om Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane opdateret nov. 2020 
Ny AT-vejledning om Vold, opdateret november 2020
Powerpoint fra Arbejdstilsynet, november 2020
Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, lovbekendtgørelse nr. 1406, 26. september 2020
 
Bekendtgørelsen giver anledning til konsekvensændringer i ni andre Bekendtgørelser. Bekendtgørelserne i kraft 31. marts 2020.
Arbejdstilsynet indfører gebyr for skærpet tilsyn,1. juli 2020
Risikobaseret tilsyn ændre navn til Grundtilsyn og Specialtilsyn 21. februar 2020
Ændring af arbejdsskadelovgivningen, ‚ÄčDet er nu nemmere at få anerkendt en arbejdsulykke
Ny lov om arbejdsmiljø, november 2019

Ny lov om arbejdspladsbrugsanvisninger mm. 2019

EU dom om registrering af arbejdstid, 2019

Nyvalgt i AMO - Læs mere her inden du går i gang med din opgave:
Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver
På forkant, inspiration og værktøj til psykisk arbejdsmiljø, 2018
Nyvalgt i arbejdsmiljøgruppen

Nyvalgt - sådan kommer du godt igang
Arbejdsmiljøgruppen er krumtappen i arbejdsmiljøarbejdet
Din rolle som arbejdsmiljørepræsentant
Opgaver og funktion i arbejdsmiljøudvalget
Ændringer om APB træder i kraft den 1. juli 2019
BFA - materiale: TRIO-samarbejdet kan være en god idé, marts 2019
Tjekliste - forberedelse til besøg af arbejdstilsynet, 2018
BFA: Når arbejdstilsynet kommer på besøg, 2018
 

APV: 
APV - guide til industrien, 2019
BFA-kontor - tid til APV

APV skema - BFA kontor skema 1
APV-skema - BFA kontor skema 2

 

Her kan du finde samtlige AT-vejledninger 

Start med at finde din branche arbejdsmiljøvejviser
Læs udvalgte AT-vejledninger
Tema om APV - Arbejdstilsynet

 

Krisehjælp mm.
Kursus i Psykisk førstehjælp, 2024
Til dig som oplever krænkende handlinger, 2023
BFA - Psykisk beredskabsplan, 2022
Dialogværktøj om traumatiserende hændelse, 2021
Identificér og risikovurdér‚Äč traumatiske hændelser, 2021
Gør noget ved traumatiske hændelser, (Roller og APV) 2021
Nordisk krisehjælp

Voldsomme oplevelser
Vold og trusler - BFA
Planlægning af beredsskab - heruder beredskabsplan for krisehjælp
Beredskabsplan for voldsomme episoder, BFA

Arbejdstilsynets instruks i forbindelse med psykisk førstehjælp, 2016, senest revideret 2020

BFA - Digital chikane; Faktakort, 2020

Stress og psykisk arbejdsmiljø

Hvordan er arbejdet med psykisk arbejdsmiljø og trivsel organiseret på arbejdspladsen
BFA-kontor, Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø
BFA-kontor, Trivsel på kontoret
BFA Kontor, tag hånd om stressen  

Værktøj 1: Hvad er stress?
Værktøj 2: Kan og skal krav - fokus på kerneopgaven
Værktøj 3: Personlige og kollektive strategier‚Äč
Værktøj 5: Lederens opgaver med stress
Værktøj 6: Omgangstone og kollegialitet
Værktøj 9: Stresspolitik
Værktøj 10: Forandringer og stress
Forstå og forebyg stress - inspiration til hverdagen (BFA -vejledning), januar 2018
Lederpjece om stress, Arbejdsmedicin Herning, Universitetsklinik,  maj 2017 
Håndbog om psykisk arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet
Fakta og myter om stress, Videncenter for Arbejdsmiljø, 2007
Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det, Sundhedsstyrelsen 2007

Psykisk beredskabsplan
Til dig som oplever krænkende handlinger, 2023
BFA - industri, Psykisk beredskabsplan, 2022


Spørgeguide - arbejdstilsynets hjælpeværktøjer
Spørgeguide - Vold 
Spørgeguide - Krænkende handlinger, 2019

Spørgeguide - psykisk førstehjælp

Spørgeguide - høje følelsesmæssige krav

Spørgeguide - Mobning og seksuel chikane

Spørgeguide - Stor arbejdsmængde og tidskrav

 

Kemisk risikovurdering 
Arbejdstilsynet, værktøj: Kom godt igang med kemisk risikovurdering, 27. april 2022
PP til brug for præsentation af Kemisk APV, 2022
BFA Industri - skemaer mm. 2021

BFA industri - Kemisk risikovurdering, 2020

Introduktion af nye medarbejdere/ instruktion og oplæring
Oplæring af nyansatte - en opgave til AMO

Den gode modtagelse En guide til introduktion af nye medarbejdere
BFA - handel - Omgangstonen 
BFA industri, Instruktion, oplæring, oplæring og tilsyn, 2023

Arbejdsgiverens rolle og ansvar
Startpakke til nye arbejdsgivere - filmsekvenser og tekst

Arbejdsgiverens ansvar  - iflg. AM-loven
Arbejdsgiveren er formand for udvalget
Hvor store er bøden til arbejdsgiveren

Straf for at overtræde AM-loven
Arbejdsgiverens begrænset ansvar

Arbejdsgiverens ansvar i forbindelse med vold
Arbejdsgiverens ansvar og helbredskontrol og natarbejde
Påbud og bøder til arbejdsgiveren på byggepladser august 2014

Sygefravær
Lederpjece om stress, Arbejdsmedicin Herning, Universitetsklinik,  maj 2017
Må man godt gå til lægen i arbejdstiden (Funktionæransat, dom fra landsretten i 2016
BFA - industri, sygefravær, 2011
 

Din lovpligtige uddannelse, den lovpligtige kompetenceplan, til dig som er medlem af AMO
BFA-kontor, inspiration om din uddannelse som medlem af AMO.

Værktøjer:
BFA-kontor, indretningsværktøj, revideret 12. april 2021
Årshjul - inspiration
SMART-metoden
BFA- kontor, Faktaark-katalog    

Samleskema for lovpligtige eftersyn
BFA-kontor: Skema til Nærved ulykke (Til intern undersøgelse i virksomheden)
BFA kontor: Skema til arbejdsulykker (Til intern undersøgelse i virksomheden)
Skemaer til inspiration fra arbejdstilsynet - Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdspladsbrugsanvisninger
Undersøgelse af sikkerhedskultur - NFA
Arbejdsmiljøkalender - Ergonomi - 12 gode aktiviteter igennem året
Hvor kan det gå galt, materiale til at vurdere risikofyldte situationer

Værktøjsserien 'Vi forebygger stress sammen' er en serie på 10 værktøjshæfter
Værktøj 1: Hvad er stress?
Værktøj 2: Kan og skal krav - fokus på kerneopgaven
Værktøj 3: Personlige og kollektive strategier‚Äč
Værktøj 4: Aktiverende APV
Værktøj 5: Lederens opgaver med stress
Værktøj 6: Omgangstone og kollegialitet
Værktøj 7: Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen‚Äč
Værktøj 8: Supervision og sparring‚Äč
Værktøj 9: Stresspolitik
Værktøj 10: Forandringer og stress

 
Hvis din opgave handler om det psykiske arbejdsmiljø:
Ny AT-vejledning om Stor arbejdsmængde og tidspres, 5. november 2021
Ny AT-vejledning om Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane opdateret nov. 2020 
Ny AT-vejledning om Vold, opdateret november 2020
BFA - materiale - Forebyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter, marts 2019
BFA - industri, En god arbejdsdag, oktober 2019
BFA - sunde arbejdsrytmer, opdateret februar 2019
BFA - materiale - Forstå og forebyg stress, 2018
BFA - materiale På forkant om det psykiske arbejdsmiljø april 2018
Pjece fra AT om forebyggelse af sexchikane - 2015

BFA vejledning Industrien, Vejledning om psykisk arbejdsmiljø, 2014
BFA - materiale - Fri for mobning, oktober 2014
Undgå vold på arbejdspladsen, 10 god råd, 2014
BFA - Anerkendende øvelser, 2012 - opdateret 2017
AT-vejledning - Kortlægning af Psykisk arbejdsmiljø 2009
Håndbog om det psykiske arbejdsmiljø - arbejdstilsynet  2006
Stress - publikation 2006 - arbejdstilsynet
Arbejdsbetinget stress – publikation fra 2005
Arbejdsbetinget stress - publikation fra AT
AT-vejledning - Mobning og seksuel chikane - 2002

13 gode råd til virksomhederne om stress, NFA

Forebyg mistrivsel - Byg en IGLO
Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø, BFA
Vold som udtryksform - Socialt Udviklingscenter SUS 

 

Trivsel
Trivsel i arbejdet
Redskaber - følelser på job, sept. 2021
Få mere ud af trivselsmålingen, 2012

Den årlige drøftelse
Den årlige arbejdsmiljødrøftelse  - Skal afvikles hvert eneste år.
Skemaer til inspiration fra arbejdstilsynet - Psykisk arbejdsmiljø
Skemaer til inspiration fra arbejdstilsynet - Ulykker
Skemaer til inspiration fra arbejdstilsynet - Ergonomi
 
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø (Tidligere BAR) nu BFA:
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø. Find de 5 brancher her. 
 
Mobning

Værktøjskasse om mobning, 2022
Grib ind og forebyg mobning, 2021
Fri for mobning, 2019
Grib ind - godt kollegaskab uden mobning, 2014
Faktaark - fra EU, 2002
Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen, 2010

Chikane
Undgå chikane af medarbejdere på de sociale medier - FTF
Digital chikane, dialogkort, 2021
 

BFA-kontor:
BFA-kontor, indretningsværktøj, revideret 12. april 2021
BFA-kontor, Støj på kontoret   
BFA- kontor, Faktaark-katalog    Til print mm.

BFA-kontor, Forebyg mobning
BFA - kontor, konflikthåndtering
BFA-kontor, arbejde med Computor, 2021
BFA-kontor, arbejdsmiljø og computermus
BFA-kontor, Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø
BFA - kontor, Hjemmearbejdspladser   
BFA-kontor, Trivsel på kontoret
BFA Kontor, tag hånd om stressen  
BFA-kontor, Kontormaskiner og arbejdsmiljø
BFA-kontor, godt lys på kontoret


BFA - Finans og Forsikring
BFA - Styrk lederes trivsel og resultater, 2022
BFA - Det kolligiale fællesskab, 2021
BFA - Det opgaverettede fællesskab, 2021
BFA - Det faglige fællesskab, 2021
BFA - Forstå og forebyg stress, 2019
 

Styr uden om trusler og vold, 2015
Aftale FA og Dfl - Aftale om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, 2008

BFA - velfærd og offentlig administration
BFA - Klare forventninger, 2024
BFA Kollegial sparring i hverdagen, 2023
BFA Uklare og modstridende krav i arbejdet, 2023

BFA Vejledning til materialer om restitution og pauser, 2020

BFA - Velfærd og offentlig administration, ’Restituhvafornoget’‚Äč, 2020
BFA - Styrk samarbejdet, 2020

BFA - Stærkere sammen, marts 2020


BFA - service og turisme
Forebyg ulykker - film


BFA - Industriens:

BFA industri, UV-farver og lakker, marts 2024
BFA industri, natarbejde, Information og gode råd til dig som arbejder om natten, opdateret Marts 2024
BFA industri, muskel og skellet besvær, august 2023
BFA industri, Instruktion, oplæring, oplæring og tilsyn, 2023

BFA - Industri,  støjberegner, december 2020
Kemisk APV, dec. 2020
Støj kom godt igang, 2020

Gode råd om maskinesikkerhed, 2020
Inspirationshæfte fra BFA Industri - Lovpligtig eftersyn af maskiner og værktøjer 
Sikring af maskiner - BFA Industri
Gode råd om maskinsikkerhed, 2019
APV guiden til industrien, 2019
Intern færdsel, 2019
Indretning og brug af servicevogne, 2019

Materialeoversigt, en oversigt over publikationer udarbejdet af Industriens BFA, 2019
Eksem og hudallergi, 2019
Trivsel ved distancearbejde, 2016
Arbejdspladsvurdering og sygefravær, 2016
Sikkerhedsrundering, 2015
Styr på værkstedet, systematisk tilgang til virksomhedens arbejdsmiljø, 2015

BFA vejledning Industrien, Vejledning om psykisk arbejdsmiljø, 2014
Planlægning af nye arbejdspladser, 2010

Arbejdsmiljø i små værksteder, 2008

Arbejdsmiljø i små værksteder, plancer, 2008
Arbejdsmiljø i små værksteder, ordresedler, 2008
Arbejdsmiljø i små værksteder, handlingsplan, 2008


Forandringer på arbejdspladsen
BFA - Forebyg stress i fællesskab, dec. 2020

BFA - sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat, 2019
BFA - Robuste forandringer, januar 2018
BFA Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø, 2014
 
Børn og unges arbejde

Liste over arbejde, der er tilladt for unge 13-14 årige at udføre   
AT-vejledning om undervisningspligtige unge   

Børn og unges arbejde, BFA kontor.  (Regler for Børn og unges arbejde under 18 år).
APV-tjek liste unges arbejde – unge der er undervisningspligtige   
APV-tjek liste unges arbejde – unge der ikke er undervisningspligtige    

BFA - faktaark om børn og unges arbejde i restaurant mm.
Underholdningsbranchen, som arbejdsgiver, skal du tage særlige hensyn

Hvis du er leder: 

Når samtaler er svære, tips og råd til lederen, 2019
Før arbejdspresset bliver for stort  Det giver en række redskaber til at forebygge for stort arbejdspres blandt dine medarbejdere

Når samtalen er nødvendig – Værktøjer til vigtige og vanskelige samtaler 
Når samtaler er svære - At anvende samtaler til at fastholde medarbejdere og til at drage og vise omsorg.
Tag lederfrakken på – inspiration til dig som leder 
Ledelse på attraktive arbejdspladser - hvordan du som leder, kan arbejde med arbejdsmiljøet og skabe en attraktiv arbejdsplads
Trivsel i lederrollen 2015 - inspiration til dig som leder (BFA - vejledning)

Coaching for ledere– inspiration til hverdagen (BFA -vejledning)
God energi i ledelse - inspiration til hverdagen (BFA -vejledning)
Forstå og forebyg stress - inspiration til hverdagen (BFA -vejledning)
Den gode samtale i vanskelige situationer


Den årlige drøftelse
BFA- materiale: Læs mere inspiration om den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Forandringer på arbejdspladsen
Skab robuste forandringer

Hvis du er bygherre - så har du et særligt ansvar:
AT-vejledning: Rådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed, juli 2013
Bygherrens ansvar - hvem, hvor og hvornår
Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter 
Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter 
Plan for sikkerhed og sundhed

Tjekliste ved brug af udenlandsk arbejdskraft
Plan for sikkerhed og sundhed PSS

BFA - Bygge og anlæg: 
BFA – Byggeri – find din branche her
BFA - Byggeri - Støv på arbejdspladsen, 2022, Vejledningen er en revision af BARs tidligere vejledning af samme navn fra 2001.
BFA - Byggeri - Brug af arbejdsplatforme, 2020   
Den lille håndbog - til dig som arbejder indenfor Bygge Anlæg, 2020
BFA - Indretning af skurvogne og lign. 2020
Faldsikringsudstyr - juli 2007 opdateret 2016
BFA faldsikring - 2016

Høreværn (BFA) - 2016

 
Natarbejde
Natarbejde, nov. 2020
Natarbejde og helbred, 2013, 


Personlige værnemidler: 
Hvad skal du bruge i hverdagen 
Når handsker er er et personlig værnemiddel
Behold hørelsen og hold arbejdsmiljøloven
Når du arbejder med bly
Handsker, Vejledning om brug med kemikalier, mikroorganismer samt vådt arbejde

 

Bilen som arbejdsplads
TEMA - Håndværkerbiler kørsel og indretning, 2020 
Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken
Indretning og brug af servicevogne, 2019
BFA - Tjenestebiler, 2015
BFA - God ergonomi i tjenestebiler, 2010
BFA  - PC-arbejdspladser i servicebiler, 2011


Skema om støj - inspiration
Grænseværdier for støj – virksomheder (mst.dk) Grænseværdier fra Miljøstyrelsen - gældende for DK

Lydenergien fordobles for hver 3 dB i stigning Eksempel: Hvis 80 dB fordobles, svarer det til 83 dB


Alle ulykker skal forebygges
Vision Zero-tilgangen

Kvikguide, VFA, Ondt i ryg, nakke og skuldre
Kvikguide, VFA, Forebyg mistrivsel

Kvikguide, VFA, Forebyg arbejdsulykker

Ulykker - fra UPS til OBS

BFA Service: Hvorfor ! Hvorfor ! Hvorfor, dialogmateriale


BFA - børn og unge
Lad dog barnet - ergonomi og vaner
Hygiejne - Sundhedsstyrelsen

Håndbog om hygiejne - Sundhedsstyrelsen, 2019
Om natten er her stille - men om dagen
Sikkerhedsrundering, skema
Rutinemæssig visuel inspektion på legepladsen
Driftinspektion af legepladsen


Rammerne for Jeres organisering af AMO-organisation 
Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte  
Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte   
BFA-kontor - 10 - 34 ansatte
BFA-kontor - 35 + ansatte

Hvis du har vold og trusler på din arbejdsplads: 
Kom volden i forkøbet – Til dig som har vold tæt på i hverdagen 
Hvis konflikten trapper op – Til inspiration til dig som er leder 
Er I udfordret af vold og trusler – til dig som er ansat på skoler, specialskoler eller på andre skoler og uddannelsesinstitutioner. 
Før vold bliver til virkelighed

Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det ene tager udgangspunkt i borgeren: Trusler og vold er et vilkår, som man må finde sig i. Borgeren kan jo ikke selv gøre for det. Det andet tager udgangspunkt i medarbejderen: Man må aldrig finde sig i trusler og vold. Derfor bliver man nødt til at lave begrænsninger og sanktioner over for borgeren for at undgå det 

Frivillige og arbejdsmiljø
Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det lokale foreningsliv. 

Skemaet til registrering af vold:
Skema til registrering af vold - til inspiration til dig og din arbejdsplads.
Skema til registrering af vold - til inspiration til dig
Planlægning af beredskab - herunder beredskabsplan for krisehjælp

Arbejdsskade
Læs mere om arbejdsskader på AES.dk (Arbejdsmarkdets Erhvervssikring):

BFA-kontor: Skema til Nærved ulykke (Til intern undersøgelse i virksomheden)

Hvad skal der være styr på før I får besøg af AT:
Hvilke rammer skal der være i orden før arbejdstilsynet kommer på besøg
Spørgeguide, forberedelse til besøg af AT i forb. med det psykiske arbejdsmiljø

Udvalgte brancher:

Køkken
Det gode køkken, BFA, 2015

BFA transport og engros
Arbejdsmiljøhåndbog for chauffører, 2022
Branchevejledning om busser i rutekørsel, 2011

Erhvervsskolerne
BFA - Velfærd og offentlig administration - Vejledning til underviserne på erhvervsskolerne, 2017

BFA - Når lyd bliver til støj, 2017
 

BFA service og kultur - Film
God sikkerhed er en forudsætning for godt film- og tv-håndværk.
AT-vejledning F.3.2-2, Samarbejde om arbejdsmiljø 10 - 34 ansatte, 1 februar 2024
DR drama, sikkerhedshåndbog, opdateret 2023
Kursus i Psykisk førstehjælp, 2023
Til dig som oplever krænkende handlinger, 2023
BFA - Sæt sikkerheden først på settet. til produktionsansvarlige, 2020
BFA - Sæt sikkerheden først på settet, til crew og medvirkende, 2020  

BFA- film og tv - Godt arbejdsmiljø, 2018
Underholdningsbranchen, som arbejdsgiver, skal du tage særlige hensyn til børn.

En guide hvis I er 10 - 34 ansatte, sådan etableres en arbejdsmiljøgruppe

BFA-kontor: Skema til Nærved ulykke (Til intern undersøgelse i virksomheden)
Psykisk førstehjælp på arbejdspladsen, og Arbejdstilsynets krav


BFA service og kultur - Teater

BFA teater, godt arbejdsmiljø på teatre

Arbejdsmiljø på teatre, 1997 (gammel udgave)
 

BAR - social og sundhed
BFA - vejledning, Forebyggelse og håndtering af ulykker, opdateret 2020
BFA - vejledning om arbejde i borgernes hjem, opdateret 2019  
BFA - ergonomi i tandplejen, opdateret 2019
 

BFA - Velfærd og offentlig administration

BFA - Styrket samarbejde, 2020
Forebyg og håndter digital chikane, 2018
Arbejd trygt ude, 2017
BFA - På forkant, 2018
BFA - Stærke arbejdsfællesskaber på universiteterne, 2018
BFA - Når team trives, 2015
BFA - Anerkendende øvelser, 2015


Jord til bord

Arbejdsmiljøarbejdet, hvordan gribes det an, 2020
Sikkerhedsbog for anlægsgartnere, december 2019
Sikkerhedshåndbog for gartnerier og planteskoler, december 2019

BFA-Jord til Bord, Katalog over deres materialer og brochure, 2019
Bortskaffelse af kemikalier og tomt emballage, 2019
Arbejdsmiljø i værksteder, december 2019
Erhvervsmæssig træklatring, november 2017
Fakta om fald-, glide- og snubleulykker, 2017
Beredskabsplan ved ulykker, november 2016
Anlægsgartnere bliv i faget, 2009
 
Dyrlæge mm
BFA-vejledning, Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg, 2019
BFA-vejledning, Arbejdsmiljø ved håndtering af svin, 2019
BFA-vejledning på dyrlægevirksomheder for kæledyr, heste og kvæg, 2015
BFA-Fakta om Sikkerhed ved behandling af store dyr, 2018


Hvis du arbejder med rengøring:

Rengøring og arbejdsmiljø, 2021
Ergonomi og rengøring, 2021

Smittespredning ved rengøring- Formålet med denne branchevejledning er at give arbejdspladsen anvisninger på, hvordan man forebygger, at rengøringspersonale smittes med alvorlige infektioner på grund af arbejdet, og hvordan arbejdspladsen via rengøringen kan medvirke til at hindre spredning af infektioner.

Vejledning om rengøringsmidler
BFA-vejledning om rengøringsmidler
God rengøring - godt indeklima


Detail
BFA Handel
BFA Handel, Finans og kontor
BFA - Handel: Røverier i dagligvarebutik, 2018


Brand og redning

Arbejdstilsynet sender brandfolk i bad, dec. 2019
Røgdykning, 2018
Redningsdykning og overfladeredning, 2018
Indsatsbeklædning, ambulancetjeneste, 2015
Asbestforurenede brand og skadesteder, 2013
Nyansatte for brand og redning, 2012
Personlig beskyttelse - brand og redning, 2012
Brand og redningsøvelser, 2011

Sygetransport - og arbejdsmiljø, 2010
Personsikkerhed ved brandøvelser, 2009

Trykflasker ved indsats, 2008

Sejlads med redningsbåde, 2007 

Sikkerhedssko
Faldsikring


BFA - vinduespudser
Vinduespolernes arbejdsmiljø
 

Hoteller

Håndbog - Opskriften på et godt arbejdsmiljø, 2023
Værktøjskasse om mobning, 2022
COVID-19, hvad siger Horesta SAFE TO VISIT‚Äč, 23. maj 2020 
KRAM - Kost- rygning - alkohol - motion
BFA - materiale: Sygdom og risiko for kræft
BFA - server med maner
BFA - arbejdspladsbrugsanvisninger

BFA - svømmehal

BFA - faktaark, støj
Arbejdstilsynet - Arbejdsmiljøvejviser, opdateret 2018
BFA Ergonomi og rengøring, 2018
BFA Værktøjskasse om forebyggelse af vold og trusler, 2010
BFA - En værktøjskasse om konflikthåndtering, 2006
Psykisk arbejdsmiljø fra A - Å, 2003
Stress-af kogebogen

BFA-kontor, Støj på kontoret   

BFA-kontor, Forebyg mobning
BFA - kontor, konflikthåndtering
BFA-kontor, arbejde med Computor, 2021
BFA-kontor, arbejdsmiljø og computermus
BFA-kontor, Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø
BFA - kontor, Hjemmearbejdspladser   
BFA-kontor, Trivsel på kontoret
BFA Kontor, tag hånd om stressen  
BFA-kontor, Kontormaskiner og arbejdsmiljø
BFA-kontor, godt lys på kontoret


Slagteri og kødbranchen
Arbejdsmiljøværktøj til dig, som er i denne branche

Bager
BFA hæfte, vejledning til insiration

Inspiration
På forkant - rekvireret om det psykiske arbejdsmiljø, 2018
Inspirationshæfte, 2009
BFA-kontor: Skema til Nærved ulykke (Til intern undersøgelse i virksomheden)
Skemaer til inspiration fra arbejdstilsynet - Psykisk arbejdsmiljø
BFA-kontor: Skema til Nærved ulykke (Til intern undersøgelse i virksomheden)
Ændringer om APB træder i kraft den 1. juli 2019
Når arbejdstilsynet kommer på besøg
Tjekliste - før arbejdstilsynet kommer på besøg
Film før AT- kommer på besøg
BFA - materiale - Ledelse på attraktive arbejdspladser, 2010

Skoler
Om brandforhold, 2016

Hjælpeværktøjer
Kvikguide, VFA, Ondt i ryg, nakke og skuldre
Kvikguide, VFA, Forebyg mistrivsel
APROPOS Kommunikation
Kronprinsessegade 6, 1.
1306 København K
Tlf. 70 22 45 30
www.aprokom.dk  

www.amo-uddannelse.dk