F√łlg os p√• Facebook

Links til inspiration til arbejdsmiljøuddannelsen   

og opgaver din hjemmeopgave til modul 2 - opdateret den 19. november 2021

 

Her kan du finde andre nyttige links
Nyttige links - AMO

Arbejdstilsynet besøge Jer - hvordan forløber det

Risikobaseret tilsyn - hvordan er rammerne for det  

Her kan du komme godt igang
En guide hvis I er 10 - 34 ansatte, sådan etableres en arbejdsmiljøgruppe

Introduktionsvideo om APV plus Elektronisk APV 

Hvem har fået besøg af Arbejdstilsynet, her kan du finde en smiley-oversigt.
Advanceret søgning efter smiley
Du kan her se hvor det halter med arbejdsmiljøet. Du kan se op til seks mdr. tilbage, opdelt på typer af miljøproblemer og på brancher.

Udvalgte Hoved-bekendtgørelser, samt bekendtgørelse 

Lovbekendtgørelsen er en sammenskrivning af den tidligere lovbekendtgørelse og den ændringslov, der er udstedet efter den tidligere lovbekendtgørelse trådte i kraft. Det betyder, at den samlede arbejdsmiljølov nu kan læses i lovbekendtgørelsen.

Indholdet i arbejdsmiljøloven er ikke ændret.

Bekendtgørelse 2062, 16. november 2021 (omtales som hovedloven) Opdateret, indholdet er ikke ændret i forhold til 674, 25. maj 2020
Bekendtgørelse 1406, 26. september 2020 om psykisk arbejdsmiljø
Bekendtgørelse nr. 1234, 29. oktober 2018, Arbejdets udførelse
Bekendtgørelse nr. 1181, 15. november 2010,  Samarbejde om sikkerhed og sundhed
Bekendtgørelse nr. 96, 13. februar 2001, Faste arbejdssteders indretning 
Bekendtgørelse nr. 1793, 18. december 2015 - Tekniske hjælpemidler
Bekendtgørelse nr. 1109, 15. december 1992 - Stoffer og materialer

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, lovbekendtgørelse nr. 674  25. maj 2020 (Omtales som hovedloven i arbejdsmiljø)
 
Ny lovgivning om arbejdsmiljø 2020/ 2021 
Stor arbejdsmængde og tidspres, november 2021
Ny AT-vejledning om Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane opdateret nov. 2020 
Ny AT-vejledning om Vold, opdateret november 2020
Powerpoint fra Arbejdstilsynet, november 2020
Ny bekendtgørelse på vej om stor arbejdsmængde og tidspres 1. november 2019
Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, lovbekendtgørelse nr. 1406, 26. september 2020
 
Bekendtgørelsen giver anledning til konsekvensændringer i ni andre Bekendtgørelser. Bekendtgørelserne i kraft 31. marts 2020.
Arbejdstilsynet indfører gebyr for skærpet tilsyn,1. juli 2020
Risikobaseret tilsyn ændre navn til Grundtilsyn og Specialtilsyn 21. februar 2020
Ændring af arbejdsskadelovgivningen, ‚ÄčDet er nu nemmere at få anerkendt en arbejdsulykke
Ny lov om arbejdsmiljø, november 2019

Ny lov om arbejdspladsbrugsanvisninger mm. 2019

EU dom om registrering af arbejdstid, 2019

Nyvalgt i AMO - Læs mere her inden du går i gang med din opgave:
Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver
På forkant, inspiration og værktøj til psykisk arbejdsmiljø, 2018
Nyvalgt i arbejdsmiljøgruppen

Nyvalgt - sådan kommer du godt igang
Arbejdsmiljøgruppen er krumtappen i arbejdsmiljøarbejdet
Din rolle som arbejdsmiljørepræsentant
Opgaver og funktion i arbejdsmiljøudvalget
Ændringer om APB træder i kraft den 1. juli 2019
BFA - materiale: TRIO-samarbejdet kan være en god idé, marts 2019
Tjekliste - forberedelse til besøg af arbejdstilsynet, 2018
BFA: Når arbejdstilsynet kommer på besøg, 2018
 

Lidt inspiration til din hjemmeopgave:
Problemløsningmodel  (PDCA-model) PDF
IGLO - som metode
Skema til registrering af arbejdsmiljøproblem PDF
Skema til registrering af et arbejdsmiljøproblem Word
 

APV – prøv også en elektronisk APV: 
APV - guide til industrien, 2019
Introduktionsvideo om APV plus Elektronisk APV -
APV - Plus - hvad koster den
BFA-kontor - tid til APV

APV skema - BFA kontor skema 1
APV-skema - BFA kontor skema 2
 

Her kan du finde samtlige AT-vejledninger 

Start med at finde din branche arbejdsmiljøvejviser
Læs udvalgte AT-vejledninger
Tema om APV - Arbejdstilsynet

 

Krisehjælp
Dialogværktøj om traumatiserende hændelse, 2021
Identificér og risikovurdér‚Äč traumatiske hændelser, 2021
Gør noget ved traumatiske hændelser, (Roller og APV) 2021
Nordisk krisehjælp

Voldsomme oplevelser
Vold og trusler - BFA
Beredskabsplan for voldsomme episoder, BFA

Arbejdstilsynets instruks i forbindelse med psykisk førstehjælp, 2016

Kemisk risikovurdering
BFA industri - Kemisk risikovurdering, 2020

 
Introduktion af nye medarbejdere
Oplæring af nyansatte - en opgave til AMO

Den gode modtagelse En guide til introduktion af nye medarbejdere
BFA - handel - Omgangstonen 

Arbejdsgiverens rolle og ansvar
Startpakke til nye arbejdsgivere - filmsekvenser og tekst

Arbejdsgiverens ansvar  - iflg. AM-loven
Arbejdsgiveren er formand for udvalget
Hvor store er bøden til arbejdsgiveren

Straf for at overtræde AM-loven
Arbejdsgiverens begrænset ansvar

Arbejdsgiverens ansvar i forbindelse med vold
Arbejdsgiverens ansvar og helbredskontrol og natarbejde
Påbud og bøder til arbejdsgiveren på byggepladser august 2014

Sygefravær
Lederpjece om stress, Arbejdsmedicin Herning, Universitetsklinik,  maj 2017
Må man godt gå til lægen i arbejdstiden (Funktionæransat, dom fra landsretten i 2016
BFA - industri, sygefravær, 2011

Krisehjælp
Nordisk krisehjælp

Voldsomme oplevelser
Vold og trusler - BFA
Beredskabsplan for voldsomme episoder, BFA

Arbejdstilsynets instruks i forbindelse med psykisk førstehjælp, opdateret 2016

BFA - Digital chikane; Faktakort, 2020

Din lovpligtige uddannelse, den lovpligtige kompetenceplan, til dig som er medlem af AMO
BFA-kontor, inspiration om din uddannelse som medlem af AMO.

Værktøjer:
Årshjul - inspiration
SMART-metoden
BFA- kontor, Faktaark-katalog    
BFA-kontor: Skema til Nærved ulykke (Til intern undersøgelse i virksomheden)
Skemaer til inspiration fra arbejdstilsynet - Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdspladsbrugsanvisninger
Undersøgelse af sikkerhedskultur - NFA
Arbejdsmiljøkalender - Ergonomi - 12 gode aktiviteter igennem året
Hvor kan det gå galt, materiale til at vurdere risikofyldte situationer

Værktøjsserien 'Vi forebygger stress sammen' er en serie på 10 værktøjshæfter
Værktøj 1: Hvad er stress?
Værktøj 2: Kan og skal krav - fokus på kerneopgaven
Værktøj 3: Personlige og kollektive strategier‚Äč
Værktøj 4: Aktiverende APV
Værktøj 5: Lederens opgaver med stress
Værktøj 6: Omgangstone og kollegialitet
Værktøj 7: Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen‚Äč
Værktøj 8: Supervision og sparring‚Äč
Værktøj 9: Stresspolitik
Værktøj 10: Forandringer og stress

 
Hvis din opgave handler om det psykiske arbejdsmiljø:
Ny AT-vejledning om Stor arbejdsmængde og tidspres, 5. november 2021
Ny AT-vejledning om Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane opdateret nov. 2020 
Ny AT-vejledning om Vold, opdateret november 2020
BFA - materiale - Forebyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter, marts 2019
BFA - industri, En god arbejdsdag, oktober 2019
BFA - sunde arbejdsrytmer, opdateret februar 2019
BFA - materiale - Forstå og forebyg stress, 2018
BFA - materiale På forkant om det psykiske arbejdsmiljø april 2018
Pjece fra AT om forebyggelse af sexchikane - 2015

BFA - materiale - Fri for mobning, oktober 2014
Undgå vold på arbejdspladsen, 10 god råd, 2014
BFA - Anerkendende øvelser, 2012 - opdateret 2017
AT-vejledning - Kortlægning af Psykisk arbejdsmiljø 2009
Håndbog om det psykiske arbejdsmiljø - arbejdstilsynet  2006
Stress - publikation 2006 - arbejdstilsynet
Arbejdsbetinget stress – publikation fra 2005
Arbejdsbetinget stress - publikation fra AT
AT-vejledning - Mobning og seksuel chikane - 2002

13 gode råd til virksomhederne om stress, NFA

Forebyg mistrivsel - Byg en IGLO
Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø, BFA
Vold som udtryksform - Socialt Udviklingscenter SUS 


Hvordan ser et påbud fra arbejdstilsynet ud
Påbud i Region Midtjylland
Påbud om tunge løft - bager
Påbud om tunge løft - slagter
Påbud om tunge løft - løft af ølfustager 


Den årlige drøftelse
Den årlige arbejdsmiljødrøftelse  - Skal afvikles hvert eneste år.
Skemaer til inspiration fra arbejdstilsynet - Psykisk arbejdsmiljø
Skemaer til inspiration fra arbejdstilsynet - Ulykker
Skemaer til inspiration fra arbejdstilsynet - Ergonomi

Spørgeguide - arbejdstilsynets hjælpeværktøjer
Spørgeguide - Vold 
Spørgeguide - Krænkende handlinger, 2019

Spørgeguide - psykisk førstehjælp

Spørgeguide - høje følelsesmæssige krav

Spørgeguide - Mobning og seksuel chikane

Spørgeguide - Stor arbejdsmængde og tidskrav

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø (Tidligere BAR) nu BFA:
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø. Find de 5 brancher her. 
 
Mobning

Fri for mobning, 2019
Grib ind - godt kollegaskab uden mobning, 2014
Faktaark - fra EU, 2002
Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen, 2010

Chikane
Undgå chikane af medarbejdere på de sociale medier - FTF
Digital chikane, dialogkort, 2021
 

BFA-kontor:
BFA-kontor, Støj på kontoret  
BFA- kontor, Faktaark-katalog   

BFA-kontor, Forebyg mobning
BFA - kontor, konflikthåndtering

BFA-kontor, Arbejde med Computer
BFA-kontor, arbejdsmiljø og computermus
BFA-kontor, Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø
BFA - kontor, Hjemmearbejdspladser   
BFA-kontor, Trivsel på kontoret
BFA Kontor, tag hånd om stressen  
BFA-kontor, Kontormaskiner og arbejdsmiljø
BFA-kontor, godt lys på kontoret


BFA - Finans
Styr uden om trusler og vold, 2015

BFA - service og turisme
Forebyg ulykker - film


Forandringer på arbejdspladsen
BFA - Forebyg stress i fællesskab, dec. 2020

BFA - sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat, 2019
BFA - Robuste forandringer, januar 2018
BFA Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø, 2014
 
Børn og unges arbejde

Liste over arbejde, der er tilladt for unge 13-14 årige at udføre   
AT-vejledning om undervisningspligtige unge   

Børn og unges arbejde, BFA kontor.  (Regler for Børn og unges arbejde under 18 år).
APV-tjek liste unges arbejde – unge der er undervisningspligtige   
APV-tjek liste unges arbejde – unge der ikke er undervisningspligtige    

BFA - faktaark om børn og unges arbejde i restaurant mm.
Underholdningsbranchen, som arbejdsgiver, skal du tage særlige hensyn

Hvis du er leder: 

Når samtaler er svære, tips og råd til lederen, 2019
Før arbejdspresset bliver for stort  Det giver en række redskaber til at forebygge for stort arbejdspres blandt dine medarbejdere

Når samtalen er nødvendig – Værktøjer til vigtige og vanskelige samtaler 
Når samtaler er svære - At anvende samtaler til at fastholde medarbejdere og til at drage og vise omsorg.
Tag lederfrakken på – inspiration til dig som leder 
Ledelse på attraktive arbejdspladser - hvordan du som leder, kan arbejde med arbejdsmiljøet og skabe en attraktiv arbejdsplads
Trivsel i lederrollen 2015 - inspiration til dig som leder (BFA - vejledning)

Coaching for ledere– inspiration til hverdagen (BFA -vejledning)
God energi i ledelse - inspiration til hverdagen (BFA -vejledning)
Forstå og forebyg stress - inspiration til hverdagen (BFA -vejledning)
Den gode samtale i vanskelige situationer


Den årlige drøftelse
BFA- materiale: Læs mere inspiration om den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Forandringer på arbejdspladsen
Skab robuste forandringer

Hvis du er bygherre - så har du et særligt ansvar:
Rådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed  1. juli 2013 (Brug af autoriserede rådgivere).
Bygherrens ansvar - hvem, hvor og hvornår
Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter 
Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter 
Plan for sikkerhed og sundhed

Tjekliste ved brug af udenlandsk arbejdskraft
Plan for sikkerhed og sundhed PSS

BFA - Bygge og anlæg: 
BFA – Byggeri – find din branche her
BFA - Byggeri - Brug af arbejdsplatforme, 2020
BFA - Forebyg smitte fra Coronavirus på byggepladser, 2020
BFA - Indretning af skurvogne og lign. 2020
Den lille håndbog - til dig som arbejder indenfor Bygge Anlæg
Faldsikringsudstyr - juli 2007 opdateret 2016
BFA faldsikring - 2016

Høreværn (BFA) - 2016


BFA - Industriens:
Kemisk APV, dec. 2020
Støj kom godt igang, 2020

Gode råd om maskinesikkerhed, 2020
Inspirationshæfte fra BFA IndustriLovpligtig eftersyn af maskiner og værktøjer 
Sikring af maskiner - BFA Industri
Gode råd om maskinsikkerhed, 2019
APV guiden til industrien, 2019
Intern færdsel, 2019
Indretning og brug af servicevogne, 2019

Materialeoversigt, en oversigt over publikationer udarbejdet af Industriens BFA, 2019
Eksem og hudallergi, 2019
Trivsel ved distancearbejde, 2016
Arbejdspladsvurdering og sygefravær, 2016
Sikkerhedsrundering2015
Styr på værkstedet, systematisk tilgang til virksomhedens arbejdsmiljø, 2015
Planlægning af nye arbejdspladser, 2010

Arbejdsmiljø i små værksteder, 2008

Arbejdsmiljø i små værksteder, plancer, 2008
Arbejdsmiljø i små værksteder, ordresedler, 2008
Arbejdsmiljø i små værksteder, handlingsplan, 2008

Natarbejde
Natarbejde, nov. 2020
Natarbejde og helbred, 2013, 

Personlige værnemidler: 
Hvad skal du bruge i hverdagen 
Når handsker er er et personlig værnemiddel
Behold hørelsen og hold arbejdsmiljøloven
Når du arbejder med bly
Handsker, Vejledning om brug med kemikalier, mikroorganismer samt vådt arbejde

 

Bilen som arbejdsplads
Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken
Indretning og brug af servicevogne, 2019

Skema om støj - inspiration

Lydenergien fordobles for hver 3 dB i stigning Eksempel: Hvis 80 dB fordobles, svarer det til 83 dB

Alle ulykker skal forebygges
Vision Zero-tilgangen

Kvikguide, VFA, Ondt i ryg, nakke og skuldre
Kvikguide, VFA, Forebyg mistrivsel

Kvikguide, VFA, Forebyg arbejdsulykker

Ulykker - fra UPS til OBS


BFA - børn og unge
Lad dog barnet - ergonomi og vaner
Hygiejne - Sundhedsstyrelsen

Håndbog om hygiejne - Sundhedsstyrelsen, 2019
Om natten er her stille - men om dagen
Sikkerhedsrundering, skema
Rutinemæssig visuel inspektion på legepladsen
Driftinspektion af legepladsen


Rammerne for Jeres organisering af AMO-organisation 
Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte  
Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte   
BFA-kontor - 10 - 34 ansatte
BFA-kontor - 35 + ansatte

Hvis du har vold og trusler på din arbejdsplads: 
Kom volden i forkøbet – Til dig som har vold tæt på i hverdagen 
Hvis konflikten trapper op – Til inspiration til dig som er leder 
Er I udfordret af vold og trusler – til dig som er ansat på skoler, specialskoler eller på andre skoler og uddannelsesinstitutioner. 
Før vold bliver til virkelighed

Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det ene tager udgangspunkt i borgeren: Trusler og vold er et vilkår, som man må finde sig i. Borgeren kan jo ikke selv gøre for det. Det andet tager udgangspunkt i medarbejderen: Man må aldrig finde sig i trusler og vold. Derfor bliver man nødt til at lave begrænsninger og sanktioner over for borgeren for at undgå det 

Frivillige og arbejdsmiljø
Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det lokale foreningsliv. 

Skemaet til registrering af vold:
Skema til registrering af vold - til inspiration til dig og din arbejdsplads.
Skema til registrering af vold - til inspiration til dig
Planlægning af beredskab - herunder beredskabsplan for krisehjælp

APV om det psykiske arbejdsmiljø 
Skema fra AMI (NFA) opdateret 2 udgave.

Arbejdsskade
Læs mere om arbejdsskader på AES.dk (Arbejdsmarkdets Erhvervssikring):

BFA-kontor: Skema til Nærved ulykke (Til intern undersøgelse i virksomheden)

Hvad skal der være styr på før I får besøg af AT:
Hvilke rammer skal der være i orden før arbejdstilsynet kommer på besøg
Spørgeguide, forberedelse til besøg af AT i forb. med det psykiske arbejdsmiljø

Udvalgte brancher:

Køkken
Det gode køkken, BFA, 2015

Erhvervsskolerne
BFA - Velfærd og offentlig administration - Vejledning til underviserne på erhvervsskolerne, 2017

BFA - Når lyd bliver til støj, 2017
 

BFA service og kultur
God sikkerhed er en forudsætning for godt film- og tv-håndværk.
BFA - Sæt sikkerheden først på settet. til produktionsansvarlige, 2020
BFA teater, godt arbejdsmiljø på teatre

Arbejdsmiljø på teatre, 1997 (gammel udgave)
BFA- film og tv - Godt arbejdsmiljø, 2018


BAR - social og sundhed
BFA - vejledning, Forebyggelse og håndtering af ulykker, opdateret 2020
BFA - vejledning om arbejde i borgernes hjem, opdateret 2019  
BFA - ergonomi i tandplejen, opdateret 2019
 

BFA - Velfærd og offentlig administration

BFA - Styrket samarbejde, 2020
Forebyg og håndter digital chikane, 2018
Arbejd trygt ude, 2017
BFA - På forkant, 2018
BFA - Stærke arbejdsfællesskaber på universiteterne, 2018
BFA - Når team trives, 2015
BFA - Anerkendende øvelser, 2015


Jord til bord
Sikkerhedsbog for anlægsgartnere, december 2019
Sikkerhedshåndbog for gartnerier og planteskoler, december 2019

BFA-Jord til Bord, Katalog over deres materialer og brochure, 2019
Bortskaffelse af kemikalier og tomt emballage, 2019
Arbejdsmiljø i værksteder, december 2019
Erhvervsmæssig træklatring, november 2017
Fakta om fald-, glide- og snubleulykker, 2017
Beredskabsplan ved ulykker, november 2016
Anlægsgartnere bliv i faget, 2009
 
Dyrlæge mm
BFA-vejledning, Arbejdsmiljø ved håndtering af kvæg, 2019
BFA-vejledning, Arbejdsmiljø ved håndtering af svin, 2019
BFA-vejledning på dyrlægevirksomheder for kæledyr, heste og kvæg, 2015
BFA-Fakta om Sikkerhed ved behandling af store dyr, 2018


Hvis du arbejder med rengøring:

Smittespredning ved rengøring- Formålet med denne branchevejledning er at give arbejdspladsen anvisninger på, hvordan man forebygger, at rengøringspersonale smittes med alvorlige infektioner på grund af arbejdet, og hvordan arbejdspladsen via rengøringen kan medvirke til at hindre spredning af infektioner.

Vejledning om rengøringsmidler
BFA-vejledning om rengøringsmidler
God rengøring - godt indeklima


Brand og redning

Arbejdstilsynet sender brandfolk i bad, dec. 2019
Røgdykning, 2018
Redningsdykning og overfladeredning, 2018
Indsatsbeklædning, ambulancetjeneste, 2015
Asbestforurenede brand og skadesteder, 2013
Nyansatte for brand og redning, 2012
Personlig beskyttelse - brand og redning, 2012
Brand og redningsøvelser, 2011

Sygetransport - og arbejdsmiljø, 2010
Personsikkerhed ved brandøvelser, 2009

Trykflasker ved indsats, 2008

Sejlads med redningsbåde, 2007 

Sikkerhedssko
Faldsikring


BFA - vinduespudser
Vinduespolernes arbejdsmiljø
 

Hoteller
COVID-19, hvad siger Horesta SAFE TO VISIT‚Äč, 23. maj 2020 
KRAM - Kost- rygning - alkohol - motion
BFA - materiale: Sygdom og risiko for kræft
BFA - server med maner
BFA - arbejdspladsbrugsanvisninger

BFA - svømmehal

BFA - faktaark, støj
Arbejdstilsynet - Arbejdsmiljøvejviser, opdateret 2018

Slagteri og kødbranchen
Arbejdsmiljøværktøj til dig, som er i denne branche

Bager
BFA hæfte, vejledning til insiration

Inspiration
På forkant - rekvireret om det psykiske arbejdsmiljø, 2018
Inspirationshæfte, 2009

BFA-kontor: Skema til Nærved ulykke (Til intern undersøgelse i virksomheden)
Skemaer til inspiration fra arbejdstilsynet - Psykisk arbejdsmiljø
BFA-kontor: Skema til Nærved ulykke (Til intern undersøgelse i virksomheden)
Ændringer om APB træder i kraft den 1. juli 2019
Når arbejdstilsynet kommer på besøg
Tjekliste - før arbejdstilsynet kommer på besøg
Film før AT- kommer på besøg
BFA - materiale - Ledelse på attraktive arbejdspladser, 2010

Skoler
Om brandforhold, 2016

Kvikguide, VFA, Ondt i ryg, nakke og skuldre
Kvikguide, VFA, Forebyg mistrivsel
Tjekliste intern færdsel
BFA - intern færdsel, truck og gående
BFA - metal - intern færdsel

Initiativer fra ekspertudvalget til ministeren
Skarpere tilsyn, påbud og formalisering af krav til psykisk arbejdsmiljø skal bremse boom i sygemeldinger.
Overvejelser og anbefalinger - ekspertudvalgets anbefalinger om psykisk arbejdsmiljø
 

Coronavirus og hvad siger myndighederne
Ændringer om krav til test for personer, som er fritaget for test og coronapas,  01 juli 2021
Cornatest for tilrejsende arbejdstagere, 8. februar 2021
Antallet af syge, døde og raskmeldte af COVID-19 i verden, 13. juni 2020
Arbejdstilsynet, Vejledende information til ansatte på kontor, 21. maj 2020
Få svar på dine spørgsmål om COVID-19 Sundhedsstyrelsen, 15. maj 2020
Arbejdstilsynet - Få var på dine spørgsmål om COVID-19 15. maj 2020
Regeringen pålægger alle brancher at få styr på arbejdsmiljø og smittefare fra vandrende arbejdstagere‚Äč, 24. april 2020
Ansatte kan få sygdom med COVID-19 anerkendt som arbejdsskade, 24. april 2020

Midlertidig anbefaling for brug af ansigtsmasker og andre værnemidler ved mistænkt eller påvist COVID-19,Sundhedsstyrelsen, 23. april 
Arbejdstilsynet målretter tilsynet, (COVID-19) 14. april 2020
Retningslinjer om ansvarlig indretning af kontorarbejdsplader mv. med henblik på en ansvarlig genåbningaf Danmark, 8. april 2020
Plakat: Der gælder de samme arbejdsmiljøregler for arbejde på kontor som for alle andre jobfunktioner, 8. april 2020
Coronavirus – hvad er dit ansvar som arbejdsgiver? 12. marts 2020

Smittespredning ved rengøring Det er derfor vigtigt at sikre tilstrækkelig god håndhygiejne, hvor der er smittefare.


God læselyst!
- og vi ses på vores supplerende arbejdsmiljøuddannelse i juni 2022
APROPOS Kommunikation
Kronprinsessegade 6, 1.
1306 København K
Tlf. 70 22 45 30
www.aprokom.dk  

www.amo-uddannelse.dk