Følg os på Facebook
Kursusoversigt og tilmelding

Links til inspiration til arbejdsmiljøuddannelsen   

og opgaver din hjemmeopgave til modul 2 - opdateret den 05. november 2019

 

Her kan du finde andre nyttige links
Nyttige links - AMO

Arbejdstilsynet besøge Jer - hvordan forløber det

Risikobaseret tilsyn - hvordan er rammerne for det

Nye initiativer fra ekspertudvalget til ministeren
Skarpere tilsyn, påbud og formalisering af krav til psykisk arbejdsmiljø skal bremse boom i sygemeldinger.
Overvejelser og anbefalinger - ekspertudvalgets anbefalinger om psykisk arbejdsmiljø

Nyvalgt i AMO - Læs mere her inden du går i gang med din opgave:
Nyvalgt i arbejdsmiljøgruppen

Nyvalgt - sådan kommer du godt igang
Arbejdsmiljøgruppen er krumtappen i arbejdsmiljøarbejdet
Din rolle som arbejdsmiljørepræsentant
Opgaver og funktion i arbejdsmiljøudvalget
Ændringer om APB træder i kraft den 1. juli 2019
BFA - materiale: TRIO-samarbejdet kan være en god idé, marts 2019

Forandringer på arbejdspladsen
Skab robuste forandringer, 2018
BFA - Robuste forandringer, januar 2018
BFA Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø, 2014

Introduktion af nye medarbejdere
Oplæring af nyansatte - en opgave til AMO

Den gode modtagelse En guide til introduktion af nye medarbejdere
BFA - handel - Omgangstonen 

Arbejdsgiverens rolle og ansvar
Startpakke til nye arbejdsgivere - filmsekvenser og tekst

Arbejdsgiverens ansvar  - iflg. AM-loven
Arbejdsgiveren er formand for udvalget
Hvor store er bøden til arbejdsgiveren

Straf for at overtræde AM-loven
Arbejdsgiverens begrænset ansvar

Arbejdsgiverens ansvar i forbindelse med vold
Arbejdsgiverens ansvar og helbredskontrol og natarbejde
Påbud og bøder til arbejdsgiveren på byggepladser august 2014

Sygefravær
BFA - industri, sygefravær, 2011

Krisehjælp
Nordisk krisehjælp

Voldsomme oplevelser
Vold og trusler - BFA
Beredskabsplan for voldsomme episoder, BFA

Din lovpligtige uddannelse, den lovpligtige kompetenceplan, til dig som er medlem af AMO
BFA-kontor, inspiration om din uddannelse som medlem af AMO.

Værktøjer:
Årshjul - inspiration
BFA- kontor, Faktaark-katalog    
BFA-kontor: Skema til Nærved ulykke (Til intern undersøgelse i virksomheden)
Skemaer til inspiration fra arbejdstilsynet - Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdspladsbrugsanvisninger
Undersøgelse af sikkerhedskultur - NFA
Arbejdsmiljøkalender - Ergonomi - 12 gode aktiviteter igennem året
Hvor kan det gå galt, materiale til at vurdere risikofyldte situationer

Lidt inspiration til din hjemmeopgave:
Problemløsningmodel  (PDCA-model) PDF

Skema til registrering af et arbejdsmiljøproblem PDF
Skema til registrering af et arbejdsmiljøproblem Word

 
Hvis din opgave handler om det psykiske arbejdsmiljø:
AT- vejledning - Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane - 26.2.2019 
BFA - materiale - Forebyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter,
marts 2019
BFA - materiale På forkant om det psykiske arbejdsmiljø april 2018
AT-vejledning - Vold - 2016 
Pjece fra AT om forebyggelse af sexchikane - 2015

BFA - materiale - Fri for mobning, oktober 2014
Undgå vold på arbejdspladsen, 10 god råd, 2014
AT-vejledning - Kortlægning af Psykisk arbejdsmiljø 2009
Håndbog om det psykiske arbejdsmiljø - arbejdstilsynet  2006
Stress - publikation 2006 - arbejdstilsynet
Arbejdsbetinget stress – publikation fra 2005
Arbejdsbetinget stress - publikation fra AT
AT-vejledning - Mobning og seksuel chikane - 2002

13 gode råd til virksomhederne om stress, NFA

Forebyg mistrivsel - Byg en IGLO
Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø, BFA
Vold som udtryksform - Socialt Udviklingscenter SUS 


Hvordan ser et påbud fra arbejdstilsynet ud
Påbud i Region Midtjylland
Påbud om tunge løft - bager
Påbud om tunge løft - slagter
Påbud om tunge løft - løft af ølfustager 


Den årlige drøftelse
Den årlige arbejdsmiljødrøftelse  - Skal afvikles hvert eneste år.
Skemaer til inspiration fra arbejdstilsynet - Psykisk arbejdsmiljø
Skemaer til inspiration fra arbejdstilsynet - Ulykker
Skemaer til inspiration fra arbejdstilsynet - Ergonomi

Spørgeguide - arbejdstilsynets hjælpeværktøjer
Spørgeguide - Vold 

Spørgeguide - psykisk førstehjælp

Spørgeguide - høje følelsesmæssige krav

Spørgeguide - Mobning og seksuel chikane

Spørgeguide - Stor arbejdsmængde og tidskrav

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø (Tidligere BAR) nu BFA:
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø. Find de 11 brancher her. 
 

BFA-kontor:

BFA kontor, Indretningsværktøj  til dig som skal indrette dit kontor.
BFA-kontor, Støj på kontoret  

BFA-kontor, Forebyg mobning
BFA-kontor, konflikthåndtering  Film og øvelser
BFA - kontor, konflikthåndtering

BFA-kontor, Arbejde med Computer
BFA-kontor, arbejdsmiljø og computermus
BFA-kontor, Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø
BFA - kontor, Hjemmearbejdspladser   
BFA-kontor, Trivsel på kontoret
BFA Kontor, tag hånd om stressen  
BFA-kontor, Kontormaskiner og arbejdsmiljø
BFA-kontor, godt lys på kontoret


BFA-kontor - et hurtigt overblik hvis du arbejder på kontor:
BFA- kontor, Faktaark-katalog    

BFA - Finans
Styr uden om trusler og vold, 2015

Børn og unges arbejde

Liste over arbejde, der er tilladt for unge 13-14 årige at udføre   
AT-vejledning om undervisningspligtige unge   

Børn og unges arbejde, BFA kontor.  (Regler for Børn og unges arbejde under 18 år).
APV-tjek liste unges arbejde – unge der er undervisningspligtige   
APV-tjek liste unges arbejde – unge der ikke er undervisningspligtige    

Børn og unges arbejde - temaside fra AT
BFA - faktaark om børn og unges arbejde i restaurant mm.
Underholdningsbranchen, som arbejdsgiver, skal du tage særlige hensyn

Hvis du er leder: 
Før arbejdspresset bliver for stort  Det giver en række redskaber til at forebygge for stort arbejdspres blandt dine medarbejdere

Når samtalen er nødvendig – Værktøjer til vigtige og vanskelige samtaler 
Når samtaler er svære - At anvende samtaler til at fastholde medarbejdere og til at drage og vise omsorg.
Tag lederfrakken på – inspiration til dig som leder 
Trivsel i lederrollen - inspiration til dig som leder (BFA - vejledning)

Coaching for ledere– inspiration til hverdagen (BFA -vejledning)
God energi i ledelse - inspiration til hverdagen (BFA -vejledning)
Forstå og forebyg stress - inspiration til hverdagen (BFA -vejledning)


Den årlige drøftelse
BFA- materiale: Læs mere inspiration om den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Forandringer på arbejdspladsen
Skab robuste forandringer

Hvis du er bygherre - så har du et særligt ansvar:
Rådgivningspåbud om plan for sikkerhed og sundhed 
Bygherrens ansvar - hvem, hvor, hvornår 
Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter 
Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter 
Plan for sikkerhed og sundhed

Tjekliste ved brug af udenlandsk arbejdskraft

Bygge og anlæg: 
BFA – Byggeri – find din branche her
Den lille håndbog - til dig som arbejder indenfor Bygge Anlæg
Faldsikringsudstyr - juli 2007 opdateret 2016
BFA faldsikring - 2016

Høreværn (BFA) - 2016

Industriens BFA:

Inspirationshæfte fra BFA IndustriLovpligtig eftersyn af maskiner og værktøjer 
Sikring af maskiner - BFA Industri

Materialeoversigt, en oversigt over publikationer udarbejdet af Industriens BFA, 2019
Eksem og hudallergi, 2019

Personlige værnemidler: 
Hvad skal du bruge i hverdagen 
Når handsker er er et personlig værnemiddel
Behold hørelsen og hold arbejdsmiljøloven
Når du arbejder med bly

 

Bilen som arbejdsplads
Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken

Skema om støj - inspiration

Lydenergien fordobles for hver 3 dB i stigning Eksempel: Hvis 80 dB fordobles, svarer det til 83 dB

Alle ulykker skal forebygges
Vision Zero-tilgangen

Kvikguide, VFA, Ondt i ryg, nakke og skuldre
Kvikguide, VFA, Forebyg mistrivsel

Kvikguide, VFA, Forebyg arbejdsulykker


BFA - børn og unge
Lad dog barnet - ergonomi og vaner
Hygiejne - Sundhedsstyrelsen
Om natten er her stille - men om dagen
Sikkerhedsrundering, skema
Rutinemæssig visuel inspektion på legepladsen
Driftinspektion af legepladsen

 

APV – prøv også en elektronisk APV: 
Introduktionsvideo om APV plus Elektronisk APV -
APV Plus - hvad koster den
BFA-kontor - tid til APV

APV skema - BFA kontor skema 1
APV-skema - BFA kontor skema 2
 

Her kan du finde samtlige AT-vejledninger 
Læs udvalgte AT-vejledninger
Tema om APV - arbejdstilsynet

Rammerne for Jeres organisering af AMO-organisation 
Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte  
Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte   
BFA-kontor - 10 - 34 ansatte
BFA-kontor - 35 + ansatte

Hvis du har vold og trusler på din arbejdsplads: 
Kom volden i forkøbet – Til dig som har vold tæt på i hverdagen 
Hvis konflikten trapper op – Til inspiration til dig som er leder 
Er I udfordret af vold og trusler – til dig som er ansat på skoler, specialskoler eller på andre skoler og uddannelsesinstitutioner. 
Før vold bliver til virkelighed

Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det ene tager udgangspunkt i borgeren: Trusler og vold er et vilkår, som man må finde sig i. Borgeren kan jo ikke selv gøre for det. Det andet tager udgangspunkt i medarbejderen: Man må aldrig finde sig i trusler og vold. Derfor bliver man nødt til at lave begrænsninger og sanktioner over for borgeren for at undgå det 

Frivillige og arbejdsmiljø
Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det lokale foreningsliv. 

Skemaet til registrering af vold:
Skema til registrering af vold - til inspiration til dig og din arbejdsplads.
Skema til registrering af vold - til inspiration til dig
Planlægning af beredskab - herunder beredskabsplan for krisehjælp

APV om det psykiske arbejdsmiljø 
Skema fra AMI (NFA) opdateret 2 udgave.

Arbejdsskade
Læs mere om arbejdsskader på AES.dk (Arbejdsmarkdets Erhvervssikring):

BFA-kontor: Skema til Nærved ulykke (Til intern undersøgelse i virksomheden)

Hvad skal der være styr på før I får besøg af AT:
Hvilke rammer skal der være i orden før arbejdstilsynet kommer på besøg
Spørgeguide, forberedelse til besøg af AT i forb. med det psykiske arbejdsmiljø

Udvalgte brancher:
 

BFA service og kultur
BFA teater, godt arbejdsmiljø på teatre

Arbejdsmiljø på teatre, 1997 (gammel udgave)
BFA- film og tv - Godt arbejdsmiljø, 2018


BAR - social og sundhed
BFA - vejledning om arbejde i borgernes hjem, opdateret 2019  
 

BFA - Velfærd og offentlig administration
Arbejd trygt ude, 2017
Forebyg og håndter digital chikane, 2018

 

Hvis du arbejder med rengøring:

Smittespredning ved rengøring- Formålet med denne branchevejledning er at give arbejdspladsen anvisninger på, hvordan man forebygger, at rengøringspersonale smittes med alvorlige infektioner på grund af arbejdet, og hvordan arbejdspladsen via rengøringen kan medvirke til at hindre spredning af infektioner.

Vejledning om rengøringsmidler
BFA-vejledning om rengøringsmidler
God rengøring - godt indeklima


Brand og redning
Røgdykning, 2018
Indsatsbeklædning, ambulancetjeneste, 2015
Nyansatte for brand og redning, 2012
Brand og redningsøvelser, 2011
Asbestforurenede brand og skadesteder, 2013

Sygetransport - og arbejdsmiljø, 2010
Personsikkerhed ved brandøvelser, 2009

Trykflasker ved indsats, 2008

Sejlads med redningsbåde, 2007
Personlig beskyttelse - brand og redning, 2012
Redningsdykning og overfladeredning, 2018

Sikkerhedssko
Faldsikring


BFA - vinduespudser
Vinduespolernes arbejdsmiljø
 

Hoteller
KRAM - Kost- rygning - alkohol - motion
BFA - materiale: Sygdom og risiko for kræft
BFA - server med maner
BFA - arbejdspladsbrugsanvisninger

BFA - svømmehal

BFA - faktaark, støj

Slagteri og kødbranchen
Arbejdsmiljøværktøj til dig, som er i denne branche

Bager
BFA hæfte, vejledning til insiration

Inspiration
På forkant - rekvireret om det psykiske arbejdsmiljø, 2018

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/naar-arbejdstilsynet-kommer/forberedelse eksternt link
BFA-kontor: Skema til Nærved ulykke (Til intern undersøgelse i virksomheden)
Skemaer til inspiration fra arbejdstilsynet - Psykisk arbejdsmiljø
BFA-kontor: Skema til Nærved ulykke (Til intern undersøgelse i virksomheden)
Ændringer om APB træder i kraft den 1. juli 2019
Når arbejdstilsynet kommer på besøg
Tjekliste - før arbejdstilsynet kommer på besøg
Film før AT- kommer på besøg
BFA - materiale - Ledelse på attraktive arbejdspladser, 2010

Kvikguide, VFA, Ondt i ryg, nakke og skuldre
Kvikguide, VFA, Forebyg mistrivsel
Tjekliste intern færdsel

God læselyst! - og på gensyn på supplerende arbejdsmiljøuddannelse i 2020
Apropos Kommunikation
Kronprinsessegade 6, 1.
1306 København K
Tlf. 70 22 45 30
www.aprokom.dk  

www.amo-uddannelse.dk