F√łlg os p√• Facebook

APV Hvorfor?

 
Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at alle led i arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det betyder bl.a., at sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen skal vurderes."

Teksten ovenfor er indledningen i Arbejdstilsynets Vejedning D. 1.1, der danner grundlag for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering

Kravet om APV blev indført i dansk lovgivning i 1992, bl.a. for at gennemføre EU direktiv89/391/EØF af 12 juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet. Alle arbejdsgivere har siden udgangen af år 2000 været omfattet af kravet om at udarbejde en arbejdspladsvurdering