F√łlg os p√• Facebook

Beredskab for krisehjælp - psykisk førstehjælp

Find vores åbne kurser i Psykisk Førstehjælp her.
 

Formålet med at have en beredskabsplan for psykisk krisehjælp i din virksomhed er, at tilbud om hjælp og støtte fra virksomheden i en svær situation bliver formaliseret, og at hjælpen kan sættes ind med det samme uden unødige forsinkelser.

Beredskabsplanen sikrer, at alle ved, hvad de skal, kan og må gøre. Den psykiske krise bliver håndteret på en ligetil og effektiv måde, og ingen vil herefter være i tvivl om, hvad der er deres ansvar.

At overvære en kollega blive ramt af en ulykke eller et akut sygdomstilfælde (fx hjertestop) er en meget voldsom situation, som vi som kollegaer reagerer forskelligt på. Nogle vil ikke have problemer med at fortsætte arbejdet, mens andre har behov for tid til at drøfte og bearbejde hændelsen.

I situationen er det meget vigtigt, at man ikke begynder at give nogen skylden for det skete, men i stedet koncentrerer sig om, at yde fysisk og psykisk førstehjælp. Man skal være opmærksom på, at behovet for at drøfte og analysere ulykken kan vare flere dage efter, den er sket.

Det er nødvendigt at vide lidt om, hvad en psykisk krise er, og hvordan den rammmer. I det følgende gives nogle korte, overordnede facts om kriser, psykologisk set.

En normal krisereaktion kan deles ind i 4 faser:

  • Chokfasen
  • Reaktionsfasen
  • Bearbejdningsfasen
  • Nyorienteringsfasen

Relaterede sider: