F√łlg os p√• Facebook

Kursusindhold i psykisk førstehjælp på arbejdspladsen

Dette kursus ruster dig til at yde umiddelbar "Psykisk førstehjælp på din arbejdsplads" og at forholde sig til de organisatoriske opgaver
Her finder du vores åbne kurser
 

Kurset i psykisk førstehjælp giver dig viden om og mod til at handle.
Du lærer ikke at stille en diagnose eller udøve terapi. Kurset i psykisk førstehjælp - på arbejdspladsen
giver dig en basisviden om håndtering af psykiske kriser og hvad der skal gøres i forbindelse med traumatiske hændelser.


Vi træner dig i at give en hjælpende hånd, men du bliver ikke behandler. Nøjagtigt som du heller ikke bliver anæstesilæge/ lægeassistent eller paramediciner/ ambulancebehandler af at tage et kursus i fysisk førstehjælp, så bliver du heller ikke terapeut eller psykolog af at deltage dette kursus. Men du bliver rustet til at turde tage hul på snakken.
 

Lidt om baggrund for emnet "Psykisk førstehjælp på arbejdspladsen"
Den psykiske førstehjælp er ikke terapi eller behandling (psykologisk krisehjælp), men består af handlinger, der skal vise, at medarbejderen ikke er overladt til sig selv.

Ifølge Arbejdstilsynet skal arbejdsgiveren sørge for, at ansatte, der har været udsat for traumatiserende hændelser enten direkte eller som vidner, har adgang til psykisk førstehjælp. Er der risiko for traumatiserende hændelser i arbejdet skal arbejdsgiveren bl.a. udpege personer i organisationen, der kan stå for den indledende psykiske førstehjælp, indtil eventuelle eksterne kan overtage den psykiske førstehjælp.
 

Ligesom en fysisk førstehjælpskasse, har du og din arbejdsplads også brug for en psykisk førstehjælpskasse. En kasse, der ligesom den første, er en, som alle skal respektere og kunne bruge.

Ved at have indsigt i faresignalerne og kunne gøre dem synlige, så arbejdspladsen kan inddrages, er du med til at skabe opmærksomhed om, at psykisk førstehjælp er et fælles ansvar, som du ikke står alene med.

Kurset er for dig, der gerne vil vide mere om, hvordan du bedst hjælper, rådgiver og støtter i forbindelse med psykiske hændelse.
Hvad enten du er leder, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, kollega eller arbejder i en HR funktion, så vil du få værktøjer og ny viden, der vil kunne hjælpe dig, når du står overfor et menneske i psykisk krise.

Deltagerantal: max. 16 personer
 

Målgruppe
Alle med interesse for emnet. medlemmer af Arbejdsmiljøorganisationen (AMO), medlem af Samarbejdsudvalg  (SU), HR, samt medarbejdere og ledere.

Deltagerantal: max. 16 personer

1 dag med kursusbevis for fuld deltagelse

Find dit kursus her
Her finder du vores åben kurser

Gyldigt som supplerende uddannelse, som medlem af AMO
Kurset gælder som supplerende undervisning af arbejdsmiljøorganisationen.


Kurset i Psykisk førstehjælp på arbejdspladsen,  gælder også som den lovpligtige Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse. Deltagerne modtager et certifikat efter afsluttet kursusforløb. 
 

Det lærer deltagerne
Efter kurset har du et indgående kendskab til psykologiske reaktionsmønstre, faresignaler og krisesymptomer, mobning, chikane og vold. 
 

Vores arbejdsform i kurset i krisehjælp på arbejdspladsen
Kurset i krisehjælp veksler mellem oplæg, gruppearbejde, praktiske øvelser og fællesdiskussioner. I gruppearbejder og øvelser, bliver der taget udgangspunkt både i teorien bagved den psykiske krisehjælp, samt deltagernes egne oplevelser.


Kursuselementer:

  • Deltageren kommer til at arbejde med:
  • Psykologiske reaktionsmønstre.
  • Faresignaler og krisesymptomer.
  • Mobning, chikane og vold.
  • Øvelser og træning i at spotte og handle i situationer, der kræver psykisk førstehjælp.
  • Forebyggende arbejde, netværksdannelse og handleplaner.
  • Debriefing og Defusing

Kontakt os og hør mere om vores kursus i psykisk førstehjælp på jobbet

Har du spørgsmål om kurset i "Psykisk førstehjælp på jobbet" eller et af vores andre kursusforløb, 
så er du meget velkomne til at kontakte os


Relaterede sider: