F√łlg os p√• Facebook

En god arbejdspladsvurdering kræver styring hele vejen

Arbejdspladsvurdering (APV) er et lovbestemt redskab, der skal være med til at sikre et godt arbejdsmiljø gennem et regelmæssigt "serviceeftersyn" af arbejdspladsen. Mange arbejdspladser får dog ikke fuldt udbytte af APV'en, fordi der ikke er den nødvendige prioritering og styring

De fleste virksomheder har en positiv indstilling over for APV, men nogle, især mindre virksomheder, opfatter APV som en sur pligt.

Med AMORGS onlineløsning får I det fulde overblik over jeres arbejdsmiljøarbejde. Vi gør det muligt at tilrettelægge, handle- og følge op på aktiviteter, og vi hjælper jer med at fokusere på såvel officielle krav som de konkrete tiltag der skaber værdi hos jer.
Uanset om I arbejder med kemikalier, i butik, på kontor eller noget helt andet.

Hvis I er mere end 10 ansatte på jeres arbejdsplader, er det et krav fra myndighederne at etablere en arbejdsmiljøorganisation. Det kræver mange resourcer, og det kan være svært at holde bolden i luften når virksomhedens andre mål og prioriteter konkurrencerer om jeres fokus. AMORGS løsning hjælper jer med at bevare overblikket og følge op på de aktiviteter der er påkrævede og som skaber værdi.

AMORGS onlineløsning er et godt redskab til at indføre systematik i arbejdet med arbejdsmiljø - og til at holde fast i indsatsen. APV løser ikke noget i sig selv, men for virksomhederne er det en strukturerende ramme til at få styr på arbejdsmiljøet.

Når mange virksomheder ikke får fuldt udbytte af deres APV, skyldes det blandt andet, at der mangler styring og ledelse af APV-forløbet. Det er en af konklusionerne på en undersøgelse om APV og psykisk arbejdsmiljø fra Arbejdstilsynet.

Det noget overraskende resultat af undersøgelsen var, at valget af metoder ikke er afgørende for en god APV. Det vigtigste er, at ledelsen bakker op og sørger for, at indsatsen fastholder fokus helt til de afsluttende faser, hvor mange APV'er strander.
 

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.


Arbejdsgiveren vælger hvilken metode en arbejdspladsvurdering skal gennemføres efter. Der skal dog være en skriftlig behandlingsmåde, og ved den valgte metode skal det sikres, at følgende 4 elementer indgår:
 

  1. En risikovurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Risikovurderingen skal foretages på baggrund af en afdækning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.
  2. En inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på vurdering af, om forhold i virksomhedens arbejdsmiljø kan medvirke til sygefraværet.
  3. En skriftlig handlingsplan til løsning af arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses umiddelbart. Handlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af problemernes art, alvor, omfang og årsager samt oplysninger om hvornår og hvordan problemerne skal løses, herunder hvem der har ansvaret for at gennemføre løsningerne.
  4. En gennemførelse af handlingsplanen og opfølgning på de iværksatte foranstaltninger, herunder opfølgning på om igangsatte løsninger er fyldestgørende og effektive.

Relaterede sider: