F√łlg os p√• Facebook

Opdatering af reglerne for arbejdspladsvurderingen


En APV er en proces, der skal hjælpe med at systematisere arbejdsmiljøarbejdet og understøtte, at eventuelle arbejdsmiljøproblemer bliver afdækket, risikovurderet, løst og forebygget. De justerede regler i den nye bekendtgørelse skal være med til at gøre APV’en til et mere aktivt redskab i arbejdsmiljøarbejdet.  
 

Det er fortsat arbejdsgiveren, der skal sørge for, at der gennemføres en APV af arbejdsmiljøet. Arbejdsgiveren skal samtidig sørge for, at AMO deltager i hele processen. I virksomheder, hvor der ikke skal oprettes AMO, skal arbejdsgiveren sørge for, at de ansatte på tilsvarende måde deltager.  
 

En APV-proces består af fire elementer:

  • En afdækning og risikovurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
  • Inddragelse af virksomhedens sygefravær, så det er muligt at vurdere, om forhold i virksomhedens arbejdsmiljø kan medvirke til sygefraværet.
  • En skriftlig handlingsplan til at løse de arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses umiddelbart.
  • En gennemførelse af handlingsplanen og opfølgning på de iværksatte tiltag og en opfølgning på, om igangsatte løsninger er fyldestgørende og effektive.